Foto's van daders online zetten wordt strafbaar

Filmpjes en foto’s van vermoedelijke daders van misdrijven online zetten wordt strafbaar. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel in de maak waardoor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) boetes mag uitdelen aan bedrijven en particulieren die online informatie over verdachte personen verspreiden.

Voor individuele gevallen, zoals pompstationhouders of winkeliers die beelden van beveiligingscamera’s online zetten, ziet CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm een boete van 25.000 euro voor zich. Voor grote bedrijven zoals Google, Microsoft of Facebook denkt hij aan boetes die in de miljoenen euro’s kunnen lopen. Of zoals Kohnstamm vanmorgen in het Algemeen Dagblad zegt: „boetes van Neelie Kroes-achtige proporties”. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie kon vanmorgen deze bedragen niet bevestigen. „De hoogte van de boetes wordt bekend als het voorstel dit najaar naar de Tweede Kamer gaat.”

Achterliggende gedachte van dit deel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is volgens Kohnstamm dat het opsporen van criminelen in Nederland voorbehouden blijft aan politie en justitie. Onlangs nog waarschuwde het College Bescherming Persoonsgegevens bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis. Die wilde op haar site „inbrekers letterlijk te kijk” zetten, met beelden van camera’s van particulieren.

Momenteel is publicatie van strafrechterlijke gegevens op internet al niet toegestaan, tenzij de betreffende persoon uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Maar het College Bescherming Persoonsgegevens mag nu alleen bij ernstige zaken een dwangsom opleggen. Dat is een soort boete, die niet wordt geïnd wanneer na een bepaalde termijn de zaken wel op orde zijn. Dat zou met het op handen zijnde wetsvoorstel veranderen. Daarmee krijgt het CBP meer bevoegdheden, na jarenlange kritiek dat de privacytoezichthouder te weinig doet om de privacy van de Nederlandse burgers te bewaken.