Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Marokkaanse koning zegt versnelde verkiezingen en hervormingen te willen

Koning Mohammed bereidt zich voor om het volk toe te spreken, vandaag in Tangiers. Foto Reuters / Maghreb Arab Press

De Marokkaanse koning Mohammed heeft vandaag opgeroepen tot snelle parlementaire verkiezingen. Hierdoor kan de nieuwe grondwet van kracht worden die zijn macht aanmerkelijk zou moeten inperken.

Mohammed staat aan het hoofd van de langst dienende dynastie in de Arabische wereld en reageerde in het voorjaar vlug op de Arabische lente. Hij schreef een omstreden referendum uit waarbij vrijwel 100 procent van de kiezers stemde voor een nieuwe grondwet.

‘Eerlijk en transparant’

De vreedzame protesten in Marokko gingen echter door, aangevoerd door de 20 Februari-beweging die een constitutionele monarchie wil waarbij de koning slechts een symbolische functie heeft. In het huidige systeem kan het parlement niets zonder goedkeuring van de 47-jarige Mohammed. Hij zit kabinetsvergaderingen voor en voert de rechterlijke macht, religieuze zaken en het leger aan. Als het parlement wetsvoorstellen indient die hem niet bevallen, kan de koning de Kamer ontbinden.

De invoering van de nieuwe grondwet vindt echter pas plaats nadat een nieuw parlement een en nieuwe regering is gekozen. Mohammed VI wil daar nu vaart achter zetten achter de verkiezingen die “eerlijk en transparant” zullen zijn.

“Elke vertraging kan de heersende dynamiek van vertrouwen in gevaar brengen en kansen die de hervormingen bieden onbenut laten. (…) Het is belangrijk dat we beginnen met de parlementsverkiezingen zodat we verder kunnen met de uitslag van het referendum en de benoeming van een nieuwe regeringshoofd.”

‘Na hervormingen nog veel macht bij koning’

Criticasters zeggen dat zelfs na de doorvoering van hervormingen nog steeds de meeste macht in handen zal zijn van Mohammed. Toch voerde het ministerie van Binnenlandse Zaken deze maand vele gesprekken met diverse politieke partijen om de verkiezingen in oktober in plaats van in september 2012 te laten plaatsvinden.