Harvard moet het hebben van donaties

Ed van den Heuvel maakt een financieel vergelijk tussen Nederlandse en Amerikaanse/Engelse topuniversiteiten (Opiniepagina, 25 juli).

Deze vergelijking gaat mank. Van den Heuvel verzuimt namelijk uit te leggen waaróm genoemde buitenlandse universiteiten zo kapitaalkrachtig zijn. De reden hiervan is het principe van extensieve fundraising – met name bij Harvard vertolkt de President hierin een vooraanstaande rol. Zowel in de VS als in Engeland heerst een cultuur van financiële generositeit zodra het de Yvy League en Oxbridge betreft. Deze instituties danken hun vergaarde vermogen aan bijdragen van betrokken buitenstaanders en alumni.

Ook beweert Van den Heuvel dat in het bestuur van bijvoorbeeld Harvard altijd wetenschappers zitten. Dit is onjuist. Degenen die zitting hebben c.q. worden verkozen in de Harvard Corporation en de Board of Overseers zijn van divers ‘pluimage’. Allen zijn vooraanstaande figuren uit diverse disciplines van de samenleving.

Het realiseren in ons land van de beoogde prime institution met als doel een toprendement kan slechts een leven leiden op basis van een cultuuromslag i.c. een klimaat van particuliere donaties.

Willem Robert van Dijk

Papendrecht

    • Willem Robert van Dijk Papendrecht