BVD-dossier voor pacifist

Yes! Evert Muijderman heeft inzage gekregen in zijn BVD-dossier. Nu ja, in één van de drie documenten die de veiligheidsdienst (nu AIVD) in de dossiermap stak. En, pas nadat gevoelige passages waren weggelakt. Maar nu is het er toch. Onthullend!

Evert Muijderman was hoogleraar werktuigbouw in Delft en Eindhoven. Tussen 1956 en 1988 werkte hij op het NatLab van Philips, hij vond er het spiraalgroeflager uit dat toepassing vindt in consumentenartikelen maar ook in ultracentrifuges die uranium verrijken. Aan dat laatste heeft hij maar kort gewerkt, want hij weigerde mee te doen aan militair onderzoek.

Muijderman was overtuigd pacifist en gewetensbezwaarde. De collega’s van het NatLab hadden er geen moeite mee, maar de Philips-directie vond het niks. Die blokkeerde zijn carrière.

Muijderman vermoedt dat de BVD hem in de gaten hield, misschien ook omdat de Pakistaanse atoomspion A.Q. Khan hem eens benaderde, en wil het nu zeker weten. Er zijn drie documenten, liet de dienst weten. Wat staat erin? ‘Dat zeggen we niet’. En als Muijderman in beroep gaat: ‘Goed, dan. Dit. Lees zelf maar.’ Muijderman leest: hij was gewetensbezwaarde in Geldrop.

Karel Knip

    • Karel Knip