Tea Party blokkeert compromis in VS

De politieke crisis in Washington over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond heeft zich gisteren verder verdiept. Interne verdeeldheid bij de Republikeinse partij zorgde ervoor dat een stemming over een voorstel van John Boehner, de Republikeinse leider in de Senaat, niet doorging. Daarmee is een akkoord over het schuldenplafond verder weg dan ooit.

De VS bereiken dinsdag, 2 augustus, het maximale schuldbedrag van 14.300 miljard dollar. Het plan van Boehner om 1.000 miljard dollar te bezuinigen stuitte op protest van de meer conservatieve Republikeinen, verenigd in de Tea Party-beweging. Zij eisten grotere bezuinigingen en weigerden in te stemmen met het plan. Als het was aangenomen, zou het in het Huis van Afgevaardigden zijn afgestemd door de Democraten, zo had de Democratische leider in het Huis, Harry Reid, gezegd. De Democraten willen niet alleen bezuinigen maar ook belastingen verhogen. De Republikeinen zijn daartegen.

Het debat concentreert zich nu op de vraag of het schuldenplafond opgehoogd wordt tot na de presidentsverkiezingen van 2012, zoals het Witte Huis wil, of voor zes maanden, zoals de Republikeinen willen.

Het uitblijven van een akkoord zorgt voor oplopende spanning op de financiële markten. De rente op kortlopende staatsobligaties (die in augustus aflopen) steeg fors, een teken dat de markten het vertrouwen verliezen dat deze leningen nog worden afgelost.

Christine Lagarde, de nieuwe baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zei in een tv-interview dat de wereldeconomie schade kan oplopen als de VS geen akkoord bereiken. Het Chinese staatspersbureau Xinhua schreef dat „het welbevinden van andere landen op het spel staat als de olifant [Republikeinen] en de ezel [Democraten] vechten”.

Ook de financiële sector mengt zich in het debat. In een brief aan Obama en Congresleden, ondertekend door veertien bankdirecteuren (van onder meer Goldman Sachs en JP Morgan Chase), roept de sector de politiek op een compromis te sluiten. Zij wijzen op de enorme schade als geen akkoord wordt bereikt.

Europa loopt miljardenrisico door VS: pagina 23