Nooit doen, zo’n fusie

Terecht betoogt prof. Van den Heuvel dat een fusie van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam onwenselijk is (Opinie, 25 juli). Rotterdam en Leiden horen aan wetenschap te doen, Delft is een Hogeschool en leidt ingenieurs op. Ingenieurs beoefenen in het algemeen geen wetenschap en onderzoekers zijn meestal slechte ingenieurs. Overlap tussen Delft en de andere instellingen is miniem en enig voordeel in beter onderwijs en onderzoek bestaat niet. De TU Delft lijdt onder slecht bestuur. Honderden miljoenen werden aan het Mekelpark uitgegeven, waardoor het brandende Bouwkunde voor de brandweer slecht bereikbaar was. Onderzoekers klaagden dat er geen geld voor onderzoek was, maar wel voor dure hobby’s van het college van bestuur. Zelf heb ik meegemaakt dat promotors hun promovendi lieten doormodderen en de ondersteuning aan mensen van buiten over lieten. Maar de vakgroepen kregen er wel geld voor! De TU Delft krimpt het personeelsbestand in, maar de voorzitter van het college van bestuur krijgt wel een salarisverhoging. Het enige voordeel van een fusie is voor de voorzitter van het nieuwe college van bestuur die nog veel meer salarisverhoging krijgt. Nooit doen, zo’n fusie. Neem liever een voorbeeld aan de naoorlogse president curator van de TH Delft, ir. F. Q. den Hollander, die Delft weer behoorlijk op poten zette en kennis van zaken had.

Ir. H. F. R. Schöyer

Alumnus Delft, Zoetermeer

    • Alumnus Delft
    • H. F. R. Schöyer