Nederlandse blogger snapt niet waarom Breivik mailde

Erik van Goor noemt het „toeval” dat hij het manifest van Breivik toegestuurd kreeg. Maar critici menen dat rondom de katholieke blogger een „geur van nationalisme” hangt.

Volgens de Nederlander Erik van Goor is het allemaal „toeval” dat hij het pamflet van de dader van de aanslagen in Noorwegen, Anders Breivik, toegestuurd kreeg. Toch stopt de rechtse katholieke blogger voorlopig met publiceren. „Dat mijn naam in de cc-lijst terecht was gekomen van de mail die de beruchte Noor Breivik voor zijn dood zou hebben rondgestuurd grijpt me bij nader inzien meer aan dan ik dacht”, schreef hij vanochtend op de website van het katholieke magazine Catholica.

Hij heeft eigenlijk geen zin om het verder uit te leggen, maar doet dat telefonisch toch. Van Goor, een man van middelbare leeftijd uit Zwolle, is een andere conservatief dan Breivik, zegt hij. „Hij ziet de toenemende invloed van de islam als het grote kwaad. Ik maak me liever kwaad over de secularisering van de maatschappij, ook onder katholieken.”

Van Goor noemt zichzelf een aanhanger van het paleoconservatisme, een vooral op Amerikaanse leest geschoeide ideologische stroming die zich verzet tegen aspecten van de Westerse cultuur als het liberalisme en individualisme. „Dat ik op de e-maillijst van Breivik sta, is dus toeval.” Twee geloofsgenoten van Van Goor – Tom Zwitser en Marcel Bas – ontvingen de mail van Breivik ook.

Van Goor en Zwitser zijn echter niet onomstreden. In 2007 noemt historicus Ewout Klei in een artikel over de toenemende invloed van het christendom in de Nederlandse politiek Van Goor en Tom Zwitser „christenstrijders die doen denken aan islamitische jihadisten en Nietzscheaanse blonde beesten”.

In 2009 bekeert de van oorsprong hervormde Van Goor – „behoudens enkele jaren studie geschiedenis en filosofie, grotendeels autodidact” – zich tot het katholicisme, net als Tom Zwitser. Die twittert daar later over: „Het grappige van katholiek worden is dat je nog meer in jezelf gaat geloven, maar er de last niet meer van hoeft te dragen.” 

Van Goor en Zwitser strijden voor een zuivere katholieke leer. Als ze zich actief gaan bemoeien met Catholica, Van Goor wordt er hoofdredacteur, uiten enkele (oud)-redacteuren hun zorgen. Onder de kop ‘Is katholiek magazine Catholica dekmantel voor extreemrechts?’ schrijven de drie in november 2010 dat „om het Catholica-duo een zeer onfrisse geur van uitsluiting, nationalisme, verbale agressie en haat tegen iedereen die niet in hun wereldbeeld past” hangt.

Via Twitter trok Van Goor steeds actiever ten strijde. Begin dit jaar beledigde hij een aantal katholieken, onder wie priester Anton ten Klooster, die hij een „ordinaire antirechtse zelfvernietiger” noemde. En later: „Ga ergens voor een trein liggen jongens en laat de Kerk met rust. De hel is volgens jullie toch leeg (...).” 

Van Goor zegt dat hij af en toe „te emotioneel” kan reageren. „Een aantal mensen maakt me heel kwaad.” Het is de reden dat hij dit jaar afstand deed van het hoofdredacteurschap van Catholica. De email van Breivik – met als aanhef Western European patriot – heeft nu gevolgen voor zijn persoonlijke strijd. „Thuis gekomen drong tot me door wat een enorme aanslag het gebeuren in Noorwegen is voor het conservatieve project.” 

In de cc-lijst van de mail van Breivik staan naast de drie Nederlandse conservatieven veel Vlamingen en Duitsers. Verder valt het aantal e-mailadressen op met een 88 erin – neo-nazicodetaal voor ‘Heil Hitler’.

Web lokt Breivik-klonen: pagina 32

    • Huib Modderkolk