Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Boeken

'Ik wou dat we nog gevaarlijk waren'

V.S. Naipaul en Salman Rushdie zijn inspiratiebronnen van journalist, essayist en programmamaker Anil Ramdas. „Mijn ambitie was een zwarte intellectueel in de Nederlandse literatuur te introduceren”. Ramdas debuteerde dit voorjaar als romancier met Badal. Hoofdpersoon Harry Badal, die aan drank en desillusie ten ondergaat, lijkt zo sterk op Ramdas zelf dat de recensent van Het Parool zijn zorgen uitte over het welzijn van de schrijver. Ramdas, alive and kicking, is op zijn beurt bezorgd over de Nederlandse recensenten. „Heb ik verdorie de eerste politieke roman geschreven over de tijd waarin wij nu leven en dan beginnen jullie te zeuren over het autobiografische karakter ervan.”

Anil Ramdas
Anil Ramdas katrijn van giel

Waarom heeft u Badal naar uw eigen beeld geschapen?

„Omdat het mij ontzettend goed uitkwam om gebruik te maken van mijn eigen ervaringen, mijn eigen ontmoetingen, mijn eigen loopbaan en situaties. Ik volg in de roman de Wikipedia-gegevens van Anil Ramdas, ik gebruik veel van zijn reizen en indrukken, maar ik heb ze verdraaid of uitvergroot.

„De historische gebeurtenissen, de gesprekken daarover worden zo eerlijk mogelijk weergegeven, niet-fictionele personages zoals Paul Scheffer en Frits Bolkestein figureren onder hun eigen namen, maar zodra ik mensen ga vervormen, hun woorden verdraai en hun verhalen aanpas aan hoe het mij uitkomt, krijgen ze andere namen.

„Mijn boek gaat over de politieke veranderingen die zich de afgelopen tien jaar in Nederland hebben voltrokken. De hoofdpersoon, de progressieve intellectueel van Surinaams-Hindoestaande afkomst Harry Badal, beschouwt de teloorgang van zijn idealen als een persoonlijk falen, zoals hij ook zijn alcoholisme, het mislukken van zijn huwelijk en carrière als een persoonlijk falen ziet. Daarom moet hij ten onder gaan. Dat geef ik in het eerste hoofdstuk al weg. Maar ik, Anil, bén er nog, mijn huwelijk heeft nooit op het spel gestaan, ik heb mijn alcoholconsumptie onder controle – dus die elementen in mijn roman zijn niet autobiografisch.”

Badal voelt de verkiezingsoverwinning van Wilders in 2010 als een persoonlijke nederlaag. Is dat wél een autobiografisch gegeven?

„Ja, ik reken het mezelf aan wat er met Nederland is gebeurd, in die zin is Badal een bekentenisroman. Net als hij ben ik teleurgesteld in mezelf dat ik de overwinning van de ‘white trash’ niet heb weten te voorkomen. Het meest beklemmende ervan vind ik de massale domheid. De institutionalisering van de domheid voltrekt zich in Nederland veel soepeler dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik maak me minder zorgen over populistische politici dan over de mensen die het zich laten aandoen, de achterlijkheid van grote delen van het electoraat. Het gaat over enorme aantallen, over 24 tot 26 Kamerzetels. Geen enkele beweging is ooit zo groot geweest in dit land.”

Waar bent u bang voor?

„Mijn angsten zijn niet concreet. Er komt een passage in mijn boek voor waarin aan Badal wordt gevraagd of hij bang is voor deportaties van immigranten. Nee natuurlijk niet! Het is niet zo dat hij een nieuwe Shoa aan het voorspellen is, dat zou te makkelijk zijn. Hem gaat het erom dat we met z’n allen een atmosfeer creëren die van de beschaving afdrijft en waar hij geen greep meer op heeft, waar hij geen invloed op kan uitoefenen.”

Zit het Badal niet vooral dwars dat hij er zelf niet meer toe doet?

„Hij is inderdaad uitgerangeerd, zoals zoveel mensen zich vandaag de dag uitgerangeerd voelen. Dat ons dit is overkomen, moeten wij onszelf aanrekenen.”

Waarom heeft u het ineens over ‘wij’?

„Met ‘wij’ bedoel ik de generatie die na de Rushdie-affaire eind jaren tachtig het relativisme heeft losgelaten, op het gevaar af te verzanden in een volstrekt absolutistisch universalisme dat niets meer met beschaving van doen heeft. Op het moment dat de Rushdie-affaire speelde, is er een klasse van intellectuelen ontstaan die zich geen raad meer wist en daardoor erg kwetsbaar werd voor het westerse superioriteitsdenken, zoals geformuleerd door Bolkestein in 1991 en daarna door alle populisten die hem hebben nagevolgd.

„Onze generatie heeft het universalisme laten kapen door rechts en had daardoor geen antwoord meer op extreemrechts. De verkiezingsoverwinning van Wilders vorig jaar zomer en de daaropvolgende kabinetsformatie met de PVV als gedoogpartner had ons allemaal totaal gek moeten maken, maar behalve een stuitend vertoon van onverschilligheid, gebeurde er niets.”

Uw roman doet denken aan ‘Het land van herkomst’ van E. du Perron uit 1935, waarin de hoofdpersoon, een uit de koloniën afkomstige immigrant, zich net zo hard opwindt over de laconieke houding ten opzichte van de NSB van Mussert, als Badal zich stoort aan de onverschilligheid tegenover de PVV van Wilders.

„Ik ben de associaties met Menno ter Braak en Eddy Du Perron, hun Comité van Waakzaamheid tegen het fascisme en hun dood op de dag dat Nederland capituleerde voor de nazi’s, niet uit de weg gegaan. Een overeenkomst met Het land van herkomst is dat ook Badal een ideeënroman is. Ik vertel erin hoe een groep publieke intellectuelen, mensen als ik en Stephan Sanders, twintig jaar geleden mijn collega bij De Groene Amsterdammer en later bij het tv-programma Het blauwe licht, dacht vóór Pim Fortuyn. Ik wilde dat voor mezelf ook ontdekken. Wat is er veranderd, wat is er misgegaan?

„In de jaren negentig heerste er zo’n volstrekt ander politiek klimaat, zo’n totaal andere manier van debatteren dan de dorre woestenij die erop volgde en waar we ons geen raad mee weten. De opkomst van de PVV heeft me het laatste zetje gegeven om over deze paradigmawisseling een roman te schrijven. De PVV maakte me nerveus en die nervositeit, die onzekerheid, het wantrouwen had ik nodig om te schrijven. De urgentie was zo groot dat ik de angst overwon om een slechte roman te schrijven. Als er iets gebeurt dat veel belangrijker is dan jijzelf of je reputatie dan durf je dingen te doen waaraan je normaal gesproken nooit zou zijn begonnen.”

Waarom moest het per se een roman worden, in plaats van een essay zoals Badal schrijft?

„Omdat ik het gevoel had dat een essay of een pamflet niet memorabel genoeg zou zijn en niet alle kanten van de problematiek zou kunnen belichten. De zwakte van het personage Badal en van de menselijke conditie in het algemeen in één essay tegelijk behandelen was te veel. In een roman kun je switchen van het allergrootste naar het allerkleinste en daarin een evenwicht proberen te vinden. In een essay kan dat niet, in een essay moet je stelling nemen, terwijl ik vooral de atmosfeer wilde schetsen waarin de afgelopen twintig jaar de Dutch tolerance om zeep is gebracht.”

Dutch tolerance?

Dat is een internationaal bekend begrip, waaraan The New York Times zo’n zevenhonderd essays heeft gewijd. Er wordt mee bedoeld dat men elkaar ondanks grote verschillen in zijn waarde laat en ondanks alle verschillen samenwerkt. Dutch tolerance is een onvoorstelbaar belangrijk concept dat Nederland zelf in de wereld heeft geholpen. Ik kan me nog steeds voor mijn kop slaan als ik bedenk hoe lichtzinnig we ons dat uit handen hebben laten slaan.

„Het ergste is dat vrijwel niemand daar het drama van inziet. Paul Scheffer heeft in 2000 met zijn essay ‘Het multiculturele drama’ het verkeerde drama gedefinieerd. Voor hem was het drama dat de onderklasse te lijden kreeg van de immigratie. We moeten erkennen dat die klasse nu aan de macht is en de tolerantie jegens immigranten heeft vernietigd.”

Hoe had dat voorkomen kunnen worden?

„Onze generatie had nog veel gepassioneerder moeten schrijven, nog betere films en tv-programma’s moeten maken toen we nog gevaarlijk waren, toen we er nog toe deden. In plaats daarvan hebben we alle aanvallen op de beschaving gewoon maar geaccepteerd. Wat hebben de tegenstanders van Wilders eigenlijk aan stootkracht getoond?

„Ik zeg niet dat alles wat we hebben gedacht, gedaan en geschreven voor niets is geweest, ik zeg wel dat we het niet goed genoeg gedaan hebben. Badal en zijn generatiegenoten zijn mislukt omdat zij de grote beschavingsidealen die ze in de schoot geworpen kregen, hebben verkwanseld.”

Badal had de pretentie dat hij beschaving vertegenwoordigde en voelde zich een megaster die door iedereen werd bewonderd. Uiteindelijk gaat hij aan zijn hybris ten onder. Was u even megalomaan als uw hoofdpersoon?

„Dat aspect van mijn karakter heb ik enorm uitvergroot. In werkelijkheid was ik niet zo megalomaan. Ik heb altijd geweten dat ik als allochtone intellectueel niet meer dan een niche vertegenwoordigde, die van de kosmopolitische, progressieve intellectuelen die opkwamen voor het voortbestaan van de Nederlandse tolerantie. Dat gevecht hebben we niet pas in de zomer van 2010 verloren, maar veel eerder. We hebben onze eigen parmantigheid moeten erkennen nog voordat we er op werden afgerekend. We zijn nooit doorgebroken, nooit dominant geweest, we waren hooguit nuttige idioten omdat we onze tegenstanders van munitie voorzagen.”

Een irritant trekje aan Badal is zijn ontzag voor boven hem gestelden. Een hoogtepunt in zijn leven is dat hij wordt voorgesteld aan koningin Beatrix. Gold dat ook voor u?

„Lachend: Nou nee. Als bestuurslid van het Prins Claus Fonds heb ik de koningin heel vaak ontmoet. Ik heb haar zien kettingroken, ik heb haar op haar vingers zien fluiten zodat het keihard door het hele paleis klonk en ontdekt dat ze een babbelkousje is. Als we aan het vergaderen waren over grote, belangrijke zaken, kwam ze Claus een kusje geven en er door heen kletsen over totaal onbelangrijke dingen zoals het nieuwe briefpapier van Constantijn waarop de C te groot was uitgevallen.

„Dat ik in dat soort kringen verkeerde had iets heel dubbels, het is de hang naar erkenning terwijl je weet dat je ontzettend aan het verliezen bent. Juist om dergelijke tegenstrijdigheden onder woorden te kunnen brengen, moest ik een roman schrijven. Ik heb daardoor begrip gekregen voor mensen als Badal. Door zich de nederlaag van progressief Nederland zo persoonlijk aan te trekken, probeert hij zijn zeggingskracht terug te krijgen. Hij wil weer iets betekenen, niet zozeer voor de politiek maar voor zichzelf. Hij wil iets betekenen voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, hij wil zijn gezin terug, hij wil weer zinvol zijn.

„Dat is zijn worsteling, zijn drama. Ik moest dat wel groter maken dan het is. Als je een personage wil laten struikelen, zoals ik met Badal doe, moet je hem eerst in een missie laten geloven, iets waar hij zich aan vastklampt, anders is de ondergang alleen maar domme pech.”

U zei dat u in uw roman een geloofwaardig, aandoenlijk personage wilde neerzetten. Ontroert Badal u?

„Op een Woody Allen-achtige manier. Ik heb vaak moeten lachen om zijn onhandigheid.”

Maar het einde, als hij stomdronken in de golven verdwijnt, is bepaald geen lachwekkende onhandigheid, eerder een tragedie.

„Zijn einde moest precies zo zijn, omdat ik daar per se die mooie zin uit Malcom Lowry’s Under the Vulcano in kwijt wilde: ‘Hij moest naar huis, naar waar het droog was en warm, hij begon te waden, vocht met zijn blote vuisten tegen de golven’, maar (en nu komt het) ‘het was alsof hij de verkeerde kant op liep, alsof de wereld draaide en hij kon wachten tot zijn huis voorbijkwam’.”

Zijn er meer van zulke literaire verwijzingen?

„Reken maar. Ik heb ook hele passages gebruikt uit Heart of Darkness van Joseph Conrad in de vertaling van Bas Heijne. Badal eigent zich dat taalgebruik helemaal toe. Weliswaar gaat hij zelf niet naar de zwarten in Afrika maar naar een concert van de blanke onderklasse in Limburg en dan doet hij alsof hij een enorme reis maakt, net zo griezelig als die van Conrad naar Congo.

„Zo erg heb ik het zelf allemaal niet ervaren. Dat bedoel ik als ik zeg dat mijn boek geen autobiografie in romanvorm is. Anders dan Badal houd ik mij behoorlijk staande, ook al ervaar ik de huidige situatie als uiterst onaangenaam.”

Anil Ramdas: Badal. Bezige Bij, 411 blz. €19,90. Vierde deel in een serie zomerinterviews met auteurs van opvallende boeken uit het afgelopen (literaire) seizoen. Eerdere gesprekken, met Arnon Grunberg, Benny Lindelauf en Stine Jensen, zijn na te lezen via nrc.nl/boeken