'Huisbank RBS niet beleggen in bommen'

Rotterdam. GroenLinks wil dat het kabinet de huisbank Royal Bank of Scotland (RBS) gaat aanspreken op investeringen in clusterbommen. Desnoods wil de partij dat het Verenigd Koninkrijk, sinds de kredietcrisis grootaandeelhouder van RBS, hierop aangesproken wordt.

Dat heeft Tweede Kamerlid Arjan El Fassed van de partij vandaag gezegd. Ook wil GroenLinks in een volgend huisbankcontract maatschappelijk verantwoord ondernemen opnemen als voorwaarde.

Aanstaande maandag gaat het zogenoemde clustermunitieverdrag in Nederland in werking. Daarin zegt Nederland toe dat gebruik, productie, opslag en vervoer van clustermunitie verboden is. „In het verdrag wordt ook assistentie bij de vervaardiging van clusterbommen verboden, en wij vinden dat investeringen in bedrijven die clustermunitie maken ook daaronder valt”, stelt El Fassed.

Al eerder sprak de Kamer minister van Financiën De Jager (CDA) aan op het feit dat RBS, – die als huisbankier de meeste betalingstransacties van de Nederlandse overheid afhandelt – investeert in clustermunitie. De Jager verwees in zijn antwoord naar RBS, dat zelf zegt niet te investeren in fabrieken die clusterbommen maken. RBS heeft volgens GroenLinks echter een lening uitstaan naar een producent van onderdelen van clusterbommen. „De Jager maakte zich er te gemakkelijk vanaf”, vindt El Fassed.

Groenlinks wil dat het kabinet gaat praten met RBS, of desnoods met de Britse overheid met als doel de investeringen te stoppen. Het Verenigd Koninkrijk heeft het anti-clusterbommenverdrag ook ondertekend. De Jager heeft toegezegd de banken waarmee de overheid een relatie heeft, aan te spreken op investeringen in clustermunitie. „De staat dient zich echter wel te houden aan contractuele verplichtingen”, schreef De Jager.

Sinds 2009 heeft de Nederlandse overheid een contract met RBS. „In dat contract staan geen eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het volgende contract wil GroenLinks dat wel opgenomen zien”, zegt El Fassed. Het contract loopt af in 2013. (Novum)