Wanneer ben je arm?

Of iemand arm is hangt af van de definitie die je hanteert. En die is weer afhankelijk van de tijd en de plaats waar iemand leeft. Basisbehoeften in Nederland zijn anders dan die in India. En ook weer anders dan vijftig jaar terug. Zo wordt internet nu vaak gerekend tot de basisbehoeften in Nederland, net als vervoer.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) trekt twee grenzen voor armoede: een inkomen op of onder het zogenoemde basisbehoefteniveau (de ondergrens) en een iets ruimere opvatting, het niet-veel-maar-toereikend-criterium.

Het basisbehoefteniveau is het bedrag dat nodig is voor de minimale basisbehoeften – daaronder vallen kosten voor voeding, kleding, wonen, persoonlijke verzorging en vervoer – en ligt voor een alleenstaande in 2009 op 900 euro per maand.

De tweede grens is een bredere. Bij die benadering ben je ook arm als je niet kunt deelnemen aan de samenleving, dus geen geld hebt voor ontspanning en sociale participatie (op bezoek gaan, bezoek ontvangen, vakantie). Dit niet-veel-maar-toereikend niveau lag in 2009 voor een alleenstaande op 980 euro.