Politici VS kunnen kredietstatus nog redden

De Amerikaanse regering kán haar hoge kredietstatus nog redden. Met nog slechts een week te gaan voordat het door het Congres ingestelde schuldenplafond wordt bereikt, lijkt de AAA-status steeds kwetsbaarder te worden. Toch zijn er nog mogelijkheden.

Standard & Poor's heeft gezegd dat de Verenigde Staten met een geloofwaardig plan moeten komen voor vermindering van het tekort op de middellange termijn – een plan dat niet gegijzeld wordt door politiek getouwtrek – om de AAA-status te kunnen behouden. De kredietbeoordelaar eist 4000 miljard dollar aan bezuinigingen in de komende tien jaar. Waar het om gaat is hoe de wetgevers en het Witte Huis dat bedrag precies halen.

Het plan van de leider van de meerderheid in de Senaat, Harry Reid, dat is aanvaard door president Obama, zou het tekort de komende tien jaar met 2700 miljard dollar omlaag te brengen. Maar ruim een derde van dit bedrag komt uit de terugtrekking van de troepen uit Irak en Afghanistan en is geen echte bezuiniging. Het plan van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, bespaart ongeveer 3000 miljard dollar, maar verhoogt het schuldenplafond in twee etappes, waarbij de tweede afhankelijk is van nóg meer bezuinigingen. Dat zal de kredietbeoordelaars niet overtuigen.

Maar een slimme combinatie van de twee plannen zou een afwaardering kunnen voorkomen of tot tenminste beperkt houden tot één stap: behoud de gemeenschappelijke elementen – de 1200 miljard aan echte bezuinigingen, een gezamenlijke Congrescommissie die verdere aanbevelingen doet voor terugdringing van het begrotingstekort, schrap belastingverhogingen – en haal een dikke streep door de rest.

De Republikeinen zijn wellicht bereid een hoger schuldenplafond op de langere termijn te accepteren als een nieuw gevormde commissie met vertegenwoordigers van beide partijen echte tanden zou krijgen, inclusief de bevoegdheid om een bindend voorstel aan het volledige Congres voor te leggen. De defensiebegroting en de sociale voorzieningen zouden daarbij niet mogen worden ontzien. Een strikt nalevingsmechanisme is ook van cruciaal belang. Mocht er geen meerderheid zijn, dan zou het Witte Huis moeten de knoop moeten kunnen doorhakken.

Maar dan moeten de twee partijen elkaar wel tegemoet willen komen. En als de markten kalm blijven, zouden de wetgevers kunnen besluiten dat ze helemaal geen compromis hoeven te sluiten. SIFMA, een organisatie uit de financiële sector, schat namelijk dat de rente op staatsobligaties met slechts 0,6 tot 0,7 procent zal stijgen als de kredietbeoordelaars de Verenigde Staten de AAA-status ontnemen. Daardoor zou de rente nog niet eens op het hoogste punt van eerder dit jaar uitkomen. Dit zal de leiders er niet erg toe te bewegen om een goede overeenkomst uit het vuur te slepen.

Agnes T. Crane en James Pethokoukis