Hoe zit het met ouderen?

Dat ouderdom gelijkstaat aan armoede is een hardnekkig, maar achterhaald beeld. De belangrijkste reden dat vooral vanaf vijfenzestig de kans op armoede flink afneemt is de AOW. Vrijwel iedere 65-plusser heeft recht op AOW, en met een volledige AOW zit je direct boven de vastgestelde armoedegrens. Met andere woorden: van dat geld zouden ouderen rond moeten kunnen komen.

Iets wat niet per definitie geldt voor een uitkering. Het kan dus goed zijn dat iemand die in de bijstand zit na zijn vijfenzestigste verjaardag door de hogere AOW plots boven de door het SCP vastgestelde armoedegrens uitkomt.

Een voorbeeld: een alleenstaande tussen de 27 en 65 jaar oud krijgt in de bijstand nu 50 procent van het minimumloon, een bedrag van rond de 700 euro. Na die tijd heb je recht op AOW, en dat bedrag is voor een alleenstaande hoger: ruim 1.000 euro per maand. Belangrijk voor een volledige AOW is wel dat je van je vijftiende tot vijfenzestigste in Nederland hebt gewoond of gewerkt.

Bovendien vervallen op je vijfenzestigste allerlei sociale premies, zoals de AOW-premie.