Geller ook gestoord?

Geert Wilders heeft Anders Breivik weggezet als een „waanzinnige”. Eén van zijn argumenten: Breivik „wil zijn held Karadzic ontmoeten”. Dat is interessant. Op haar site heeft Wilders’ politieke partner Pamela Geller meermalen een lans gebroken voor Milosevic en Karadzic. Verliep hun oorlog via de stembus? Of is Wilders’ partner ook een „waanzinnige”?

Wouter van der Weijden

Amsterdam