En elders in Europa?

Ouderen in Nederland zijn financieel gezien vaak goed af, maar dat geldt zeker niet voor de 65-plussers in heel Europa. Onder ouderen die niet meer werken, is de kans op zeer lage inkomens het grootst in landen rond de Middellandse Zee, vooral in Portugal en Griekenland, en in Ierland en Slovenië. Dit blijkt uit cijfers uit 2006. Gegevens van na de financiële crisis, die in de tweede helft van 2008 begon, zijn er nog niet. Nederland en Luxemburg behoren volgens de beschikbare gegevens tot de landen met de beste inkomensposities voor oudere mensen.

De kans om onder de armoedegrens te duiken blijkt voor ouderen in de nieuwe Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie met 9 procent aanzienlijk lager te zijn dan in de oorspronkelijke 15 lidstaten (19 procent). Dit komt doordat de inkomensverschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen in de Oost-Europese landen kleiner zijn dan elders in de EU. In absolute cijfers zijn de Oost-Europese ouderen over het algemeen wel veel armer dan die in het Westen. De armoedecijfers worden namelijk berekend op basis van het gemiddelde inkomen per land.