Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

‘Een op de tien huisartsen werkt niet mee aan verzoeken euthanasie’

Ruim een op de tien huisartsen werkt niet mee aan de meeste verzoeken tot euthanasie.

Dat blijkt uit een onderzoek van het televisieprogramma Eenvandaag en Huisarts Vandaag onder achthonderd huisartsen. Hierin geeft 87 procent van de deelnemers aan in principe mee te werken aan de meeste verzoeken tot euthanasie. De 104 overige huisartsen doen dat niet.

Verder blijkt dat drie op de vier huisartsen tevreden zijn met de huidige regels en geen noodzaak zien om de bestaande wetgeving te verruimen. In de wet staat dat alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden euthanasie mag worden toegepast. De laatste tijd gaan echter stemmen op om de regels voor huisartsen uit te breiden. Het totaal aantal gemelde gevallen van euthanasie steeg van 1.900 in 2006 naar 2.700 vorig jaar.

Huisartsen zouden, volgens het rapport dat vandaag naar buiten kwam van EenVandaag, moeite hebben met de toenemende vraag naar euthanasie. Tweederde voelt zich wel eens onder druk gezet door patiënten zelf of hun familie. Twee op de vijf stellen dat die druk de afgelopen vijf jaar is toegenomen. In de helft van de dokterspraktijken komt het onderwerp euthanasie steeds meer ter sprake.

In totaal zegt 36 procent van de huisartsen positief te staan tegenover een verzoek tot levensbeëindiging bij dementie. Eind juni bleek uit een rapport van de Landelijke Toetsingscommissie Euthanasie dat dementerende patiënten steeds vaker worden geëuthanaseerd. Vorig jaar stierven voor zover bekend 21 demente patiënten door euthanasie, in 2009 waren dat er zes en in 2006 nog maar drie. Ook kwam naar voren dat maar een derde van de artsen wil meewerken aan euthanasie bij beginnende dementie

Van de huisartsen is 37 procent voor een zogenoemde pil van Drion, een door de Nederlandse rechtsgeleerde Huib Drion voorgestelde pil waarmee een bejaarde die het leven niet meer ziet zitten op humane wijze een einde aan het eigen leven kan maken. De pil zou met zekere veiligheidsmaatregelen vrij verkrijgbaar moeten zijn.