Duurzaam

De tekst van de heer Hofland in het CS van 21 juli sprak mij zéér aan. Het ging over het gebruik van de toevoeging ‘maar liefst’ in de taal. Zelf hoop ik al jaren dat iemand eens de woorden ‘groen’ en ‘duurzaam’ zou willen bespreken. Het gebruik van die woorden is zeer veranderd en leidt tot enge beelden. Bijvoorbeeld bij ‘duurzame’ reisjes,waar je mijns inziens nooit meer van terug komt of enge ‘groene’ chocolade of dito stroom (ook niet zonder risico van teleurstelling). Ik hoop dat de heer Hofland dit wil doen.