Al-Qaeda Irak zoekt geld

Al-Qaeda-in-Irak heeft nieuwe bronnen van inkomsten nodig. In een verklaring op het internetforum van de groep lanceerde de beheerder van de website, Seif Saad, deze week een dringende oproep tot sympathisanten op de een of andere manier geld bijeen te brengen „om de weduwen en wezen te voeden” van omgekomen strijders.

„Een paar dagen geleden werd een broeder martelaar. Hij liet een vrouw en kinderen achter. We hoeven niet uit te leggen hoe we heen en weer renden om voor hen geld in te zamelen”, aldus Saad.

Al-Qaeda-in-Irak voorziet voor een deel in zijn inkomsten door juweliers, banken en geldkantoren van de overheid te beroven. Maar zijn belangrijkste bron van inkomsten, geld uit het buitenland, droogt op. Met name de Saoedische autoriteiten kijken veel scherper dan vroeger naar de bestemming van giften.

Saad deed een serie suggesties hoe nieuwe geldbronnen aan te boren. Hij zei dat sympathisanten geld kunnen afpersen van buitenlandse bedrijven en van buitenlandse media. Iraakse rijke families kunnen worden gedwongen de zakat, een soort religieuze belasting, af te dragen aan Al-Qaeda.

Een andere beheerder van de site, Mohamed Abdel-Hadi, vond het een beter idee om de shi’itische meerderheid in Irak te laten betalen. „Alle shi’ieten [..] zijn ongelovigen en het is onderdeel van de heilige oorlog om hun geld in beslag te nemen.” Extremistische sunnieten, zoals Al-Qaeda, erkennen shi’ieten niet als moslims. (AP)