Verlaging eigen bijdrage GGZ helpt kinderen niet

De eigen bijdrage voor de psychiater of psychotherapeut gaat verder omlaag, van 275 naar tweehonderd euro per jaar, zo maakte minister Schippers deze week bekend. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie blijft dit echter een te hoog bedrag.

In de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, worden kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek behandeld. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Dit is van essentieel belang voor het welslagen van de behandeling.

Door de invoering van een eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg dreigt een situatie te ontstaan waarbij kinderen een behandeling wordt onthouden als de ouders vanwege de eigen bijdrage afzien van de noodzakelijke gezinstherapie. Minister Schippers weerlegt dit met het argument dat voor kinderen tot 18 jaar geen eigen bijdrage geldt en „ouders verantwoordelijk zijn voor hun eigen therapie”. Hieruit blijkt dat zij niet heeft begrepen hoe het zit. Het merendeel van de ouders wordt betrokken bij de behandeling juist vanwege de problematiek van het kind, niet vanwege eigen problematiek.

Het is mooi dat voor kinderen tot 18 jaar geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Maar als de minister vasthoudt aan de eigen bijdrage voor de ouders dan is bij een twee-oudergezin de bijdrage voor de behandeling van het kind zelfs hoger dan die van een cliënt in de volwassen GGZ. Twee ouders à tweehonderd euro is altijd nog vierhonderd euro per jaar. Het zou het goed zijn als de minister zich verder verdiept in deze problemen. In de hoop dat dat leidt tot beleidskeuzes die recht doen aan onze cliënten.

Paul Willems

Raad van bestuur de Bascule, voorzitter Platform Jeugd GGZ van GGZ Nederland