Straks weten we misschien wel hoe Cervantes eruitzag

Miquel de Cervantes the famous Spanish poet, playwright and novelist whose works included La Galatea in 1585 and the first and second parts of Don Quixote in 1605 and 1615. Credits: Cushing Memorial Library (Texas A&M Cervantes Project), Cátedra Cervantes (University of Castilla de la Mancha)

Historici en archeologen gaan op zoek naar het uiterlijk van de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes (1547-1616), auteur van de vroeg-17de-eeuwse roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Zijn gebeente, dat begraven zou liggen in de muren of onder de vloeren van een klooster in het centrum van Madrid, moet het forensisch archeologen mogelijk maken om zijn gezicht te reconstrueren. Tot nu toe is dat slechts af te leiden uit een schilderij dat twintig jaar na zijn dood werd gemaakt door dichter en schilder Juan de Jáuregui.

De Spaanse onderzoekers willen ook Cervantes’ doodsoorzaak vaststellen. Nu wordt aangenomen dat hij overleed aan een leveraandoening door overmatig drankgebruik.

Cervantes’ botten raakten zoek in 1673, bij een verbouwing van het klooster. De onderzoekers hopen ze terug te vinden door met radiogolven onder en in de muren van het klooster te zoeken. De botten moeten gemakkelijk te identificeren zijn. Cervantes liep in 1571 namelijk zware verwondingen op bij de Slag bij Lepanto. Het onderzoek moet klaar zijn in 2016, als de 500ste sterfdag van Cervantes wordt herdacht.

„Opwindend”, reageert Barber van de Pol. Zij vertaalde in 1997 Don Quichote in het Nederlands en was daarom jarenlang ondergedompeld in Cervantes’ leven en zijn meesterwerk. „Bij zijn dood was hij in Spanje een bekende maar arme auteur. Er werden roofdrukken van Don Quichote gemaakt, waardoor hij zelf weinig geld aan zijn boek verdiende. Hij is destijds door nonnen in het klooster begraven – de gebruikelijke begrafenis voor een arme.” Van de Pol betwijfelt of de speurtocht naar Cervantes beschouwd kan worden als een poging te bouwen aan een Spaanse ‘identiteit’. Dat geldt misschien eerder voor de pogingen die de afgelopen jaren zijn ondernomen om het lichaam van dichter Federico García Lorca op te graven. García Lorca werd door Franco-sympathisanten vermoord bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog. „Cervantes is een Spaanse held, dat wel. Maar hij is een held die eerder gevierd wordt, dan dat hij wordt gezien als een bindend element voor Spanje.”

SEBASTIAAN KORT

    • Sebastiaan Kort