Lekker, eindelijk Wilders een keertje terugpakken

Naar aanleiding van de berichtgeving, de ingezonden brieven en opiniestukken over Noorwegen het volgende. Het is de aard van de mens om calamiteiten te duiden. Er betekenis aan te geven door een verklaring te zoeken. Vroeger werd de verklaring gezocht in de wil van God of in een volk dat niet religieus genoeg was of dat soort argumenten. Maar God bestaat niet meer, in ieder geval niet als een opperwezen dat wraak neemt. We kunnen niet accepteren dat zoiets als de moordpartij in Noorwegen zinloos gebeurt, dus we willen er betekenis aan geven en het liefst de schuldigen vinden.

Gelukkig hebben we nu onze vijanden in de buurt en onder handbereik. Iedereen met wie je het oneens bent, of wiens denkbeelden je verafschuwt, kun je schuldig verklaren. De meer listigen doen dat niet direct. Maar via slimme redeneringen menen zij toch dat de ‘verkeerd denkenden’ zich gecommitteerd hebben aan gruwelijke waanzin. Zo wordt stiekem Wilders toch de aanleiding van de waanzin van een eenzaat in de schoenen geschoven. Hè, eindelijk kunnen we die man eens terugpakken. De polarisatie wordt daarmee op de spits gedreven.

En de heer Franssen die meent dat de zaken opgelost zijn als Wilders zijn meningen minder of niet meer mag ventileren (Brieven, 26 juli): u bent maar enkele stappen verwijderd van uw eigen beperking van meningsuiting. Want u moet zeer naïef zijn als u denkt dat we alleen maar Wilders de mond hoeven te snoeren. Dat is niet het eind. Dat is het begin. Van een terreurstaat.

Hieke van Heusden

Waddinxveen