Het Pieter Baan Centrum is overwerkt

Het onderzoekscentrum kampt met een tekort aan psychiaters, waardoor rechtzaken vertraagd worden.

Extra psychiaters moeten de wachtlijst voor onderzoek in het Pieter Baan Centrum in Utrecht terugdringen. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) schrijft aan de Tweede Kamer dat op dit moment 60 mensen op de wachtlijst voor onderzoek staan, terwijl een wachtlijst van 40 volgens hem gemiddeld is. Ongeveer 20 rechtszaken lopen vertraging op, schrijft hij. In het PBC worden verdachten van ernstige delicten onderzocht. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), waarvan het PBC deel uitmaakt, zet psychiaters van andere NIFP-locaties in om de wachtlijst weg te werken.

Psychiaters die al bij het observatiecentrum werken, worden van andere taken ontheven om die extra tijd aan analyse en observatie te kunnen besteden. Daarbij worden nog extra freelance-psychiaters ingehuurd.

Onderzocht wordt of het mogelijk is om klinische onderzoeken ook op andere locaties te laten plaatsvinden. De wachttijden voor verdachten die ter observatie in het PBC moeten worden opgenomen, is nu ongeveer 23 weken. Normaal is dat acht tot twaalf weken. Een observatie duurt zeven weken. Een verklaring voor de stijging van het aantal verdachten dat een psychisch onderzoek moet krijgen, heeft een woordvoerder niet. „Een stijging van het aantal complexe misdaden of meer aandacht voor zware misdrijven in de media, waardoor de rechter zegt een onderzoek nodig te hebben; echt van alles kan de oorzaak zijn.” (NRC)