Bijdrage psychiatrie verder omlaag

De eigen bijdrage die psychiatrische patiënten vanaf volgend jaar moeten gaan betalen voor gespecialiseerde psychische behandelingen, valt lager uit dan verwacht. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) verlaagt de verplichte eigen bijdrage van 275 naar 200 euro per jaar, schreef ze gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is de tweede keer dat Schippers het bedrag voor de eigen bijdrage aan zware psychische behandelingen naar beneden bijstelt. Eind juni verlaagde ze de bijdrage voor de tweedelijns hulp voor de eerste keer, van 295 naar 275 euro. Toen werd ook bekend dat patiënten het bedrag maximaal één keer per jaar hoeven te betalen, in plaats van twee keer zoals in het oorspronkelijke plan.

Het bedrag van 200 euro per jaar geldt voor langdurige tweedelijns hulp. Tweedelijns wil zeggen: na een doorverwijzing door de huisarts. Voor behandelingen korter dan 100 minuten is de bijdrage 100 euro. Patiënten die gedwongen worden opgenomen hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Ook personen die in een crisisopvang terechtkomen en jongeren tot achttien jaar zijn vrijgesteld.

Voor eenvoudiger eerstelijns psychologische zorg wilde Schippers aanvankelijk een eigen bijdrage instellen van 155 euro per vijf sessies. Dat bedrag heeft ze verlaagd tot 100 euro, dat komt dus neer op 20 euro per keer. Voor die eenvoudiger behandelingen bij een psycholoog bestond al langer een eigen bijdrage, van 10 euro per zitting.

Schippers is met de verlagingen gekomen naar aanleiding van een motie van het CDA en de SGP, die de Tweede Kamer eind juni had aangenomen. Hanke Bruins Slot (CDA) en Kees Van der Staaij (SGP) wilden dat de minister actie zou ondernemen om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen voor wie geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk is, toch die zorg gaan mijden vanwege de hoge kosten.

Naar aanleiding van de motie heeft Schippers gisteren ook besloten om de zogeheten ‘behandeling kort’ in het basispakket van de zorgverzekering te houden. Chronisch zieke patiënten hoeven dan niet te betalen voor het korte, frequente contact dat ze met hun behandelaar moeten hebben voor bijvoorbeeld afspraken over hun medicatie.

Het kabinet wil 590 miljoen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. Deze aangekondigde verlagingen ‘kosten’ 51 miljoen euro aan besparingen, berekende de minister. Schippers kwam tot de verlaging in overleg met onder meer zorgverzekeraars, de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie en GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg. Onder andere een tariefwijziging van de zeer langdurige geestelijke zorg moet de verlaging van de eigen bijdrage voor psychiatrische patiënten dekken.