Wat gaf hij uit voor de aanslagen?

Hoeveel Breivik precies aan zijn beide aanslagen heeft uitgegeven is niet duidelijk. In een – achteraf geschreven – voorwoord bij zijn manifest, dat hij zelf een ‘compendium’ noemt, noteert hij dat hem dat in totaal 317.000 euro heeft gekost. Maar daartoe rekent hij ook 187.500 euro gederfde inkomsten voor drie jaar zonder baan. Of de bewapening en de grondstoffen voor de explosieven als compendiumkosten in rekening zijn gebracht blijft weliswaar in het midden, maar het lijkt aannemelijk. De grondstoffen voor de explosieven (kunstmest, aluminiumpoeder, aspirine, zwavelzuur, brandstof voor modelvliegtuigjes, dieselolie, etc.) zullen, naar ruwe schatting, samen niet meer dan 10.000 euro hebben gekost. Maar er was een waslijst aan bijkomende kosten: alle apparatuur voor het malen, mengen en zeven van de chemicaliën, verhittingsapparatuur, een afzuiginstallatie, veiligheidskleding, een gasmasker en vaten en kratten om de chemicaliën op te slaan. Daarbij kwam de huur van de afgelegen boerderij, elektriciteit, de huur van auto’s, het oprichten van twee nepbedrijven (als dekmantel) en de productie van valse brochures. De aanschaf van automatische geweren met optische hulpmiddelen, de benodigde bijbehorende munitie, een kogelwerend vest en nicotine als gif voor uitgeholde kogelpunten zal ook in de vele duizenden euro’s hebben gelopen. Het ging Breiviks budget te boven, hij moest uiteindelijk het krediet van alle tien creditcards die hij bezat inzetten om zijn schulden te voldoen.