Waar vond hij gegevens over het explosief?

Breivik beschrijft in zijn online gepubliceerde manifest dat hij alle informatie voor het vervaardigen van de bom op internet heeft gevonden. De beschrijving van de weg waarlangs hij zich de essentie van explosieven eigen maakt, is te beschouwen als een inleiding in het vakgebied, die voor elke amateur te volgen is. Het manifest van Breivik is een gevaarlijk document. Vooral door de praktische aanwijzingen die hij geeft voor de bereiding van explosieven en door de tips voor het zoeken op internet zonder sporen achter te laten op servers of op de eigen harde schijf.

Breiviks aanwijzingen gaan in hun praktische details veel verder dan de instructies die waren opgenomen in de beruchte Jihad-encyclopedieën van Al-Qaeda en andere islamitische groeperingen. Die kopieerden goedbeschouwd slechts klakkeloos de inhoud van Amerikaanse subversieve boeken en boekjes die al decennia in omloop zijn en die nog steeds zijn te bestellen. De informatie van die boekjes (zoals Home workshop explosives van Uncle Fester en tientallen anderen) is van internet te downloaden. Tot Breiviks verbazing hield Google geen enkele zoekterm tegen.

Verontrustend is ook Breiviks beschouwing over de kwetsbaarheid van kerncentrales. Hij geeft nauwkeurige beschrijvingen van de verschillende soorten beschermende insluitsystemen die de centrales bezitten en bespreekt welke het kwetsbaarst zijn. Hij blijkt tot in detail op de hoogte van de ligging en de vermogens van de kerncentrales en toont aan de verschillende werkingsprincipes te doorgronden.