Teeven: extra psychiaters voor Pieter Baan Centrum

Extra psychiaters moeten de wachtlijst voor onderzoek in het Pieter Baan Centrum in Utrecht terugdringen. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat op dit moment zestig mensen op de wachtlijst voor onderzoek staan, terwijl een wachtlijst van veertig volgens hem gemiddeld is. Ongeveer twintig rechtszaken lopen vertraging op, schrijft Teeven.

In het PBC worden verdachten van ernstige delicten onderzocht. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), waarvan het PBC deel uitmaakt, zet psychiaters van andere NIFP-locaties in om de wachtlijst weg te werken. Psychiaters die al bij het observatiecentrum werken, worden van andere taken ontheven om die extra tijd aan analyse en observatie te kunnen besteden. Daarbij worden nog extra freelance-psychiaters ingehuurd.

Onderzocht wordt of het mogelijk is om klinische onderzoeken ook op andere locaties te laten plaatsvinden. Het Pieter Baan Centrum is het enige centrum in Nederland dat specifiek op het observeren én in bewaring stellen van verdachten is ingericht, zegt een woordvoerder. „Een tbs-kliniek is alleen op verzorging ingericht. Bovendien hebben psychiaters voor dit soort observatie en analyse specifieke vaardigheden nodig. Dus het klinkt gemakkelijk om onze capaciteit uit te breiden, maar dat gaat niet zo een-twee-drie.” De wachttijd voor verdachten die ter observatie in het PBC moeten worden opgenomen, is nu ongeveer 23 weken. Normaal is dat acht tot twaalf weken. Een observatie duurt zeven weken.

Een verklaring voor de stijging van het aantal verdachten dat een psychisch onderzoek moet krijgen, heeft het PBC niet. „Een stijging van het aantal complexe misdaden, meer aandacht voor zware misdrijven in de media, waardoor de rechter zegt een onderzoek nodig te hebben; echt van alles kan de oorzaak zijn.” Wel bekijkt het PBC al langer hoe het de pieken in de vraag kan opvangen, zegt de woordvoerder.