Nagekomen Kamagurka’s

Deze cartoons horen nog bij het artikel over uitstelgedrag op de Wetenschapspagina van deze krant: zie pagina 15.