Miljarden naar BRICS en Afrika

Voor het eerst zijn de buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden hoger dan die in het geïndustrialiseerde westen.

Voor het eerst hebben bedrijven wereldwijd meer geïnvesteerd in ontwikkelingslanden dan in het geïndustrialiseerde westen. Dat blijkt uit het World Investment Report 2011 dat de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling, UNCTAD, vandaag heeft gepubliceerd.

Over 2010 bedroegen de buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden in totaal 642 miljard dollar, tegen 602 miljard dollar in ontwikkelde landen. Onder ontwikkelingslanden vallen behalve snelgroeiende economieën zoals de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) ook de armste landen en de transitie-economieën van Zuidoost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.

Volgens UNCTAD onderschrijft het rapport het groeiende belang van ontwikkelende landen. Naarmate de mondiale productie en consumptie verschuift naar opkomende economieën, gaan multinationals in deze landen meer investeren. Ze nemen er bedrijven over, of zetten lokale productie en laboratoria op.

In de top-20 van landen die de meeste buitenlandse investeringen ontvingen, stonden vorig jaar al tien opkomende en transitie-economieën. In 2009 waren dat er zeven. Naast China (2) en Brazilië (4) staan in die top-20 ook bijvoorbeeld Rusland (8), India (14), en Chili (19). Indonesië staat voor het eerst in deze lijst, op plaats 20.

In ontwikkelende economieën stegen de buitenlandse investeringen, vergeleken met 2009, met 10 procent. Bij de ontwikkelde landen daarentegen was er sprake van een lichte daling, van 1 procent. Met name in Europa en Japan liepen de buitenlandse investeringen flink terug. In de VS stegen ze weer, na een sterke daling in 2009.

Sectoren die vorig jaar meer investeringen aantrokken dan het jaar daarvoor zijn chemie, voeding, tabak, textiel en auto’s. In de financiële sector liepen de buitenlandse investeringen verder terug.

De groeiende macht van opkomende economieën is ook af te lezen aan de investeringen die ze zelf doen in andere landen. In 2007 was hun aandeel in alle uitgaande, mondiale investeringen 16 procent. Vorig jaar was dat 29 procent. Het ging om een bedrag van 388 miljard dollar. Voorop liepen Hong Kong en China, met investeringen van respectievelijk 76 miljard en 68 miljard.