Ghostwriter van Bolkestein

Gisteren werd Gerben Everts (40) benoemd tot directeur bij de AFM. Hij was onder veel meer accountant, ambtenaar en pensioenmanager.

Eigenlijk is het opmerkelijk dat de vacature in de directie van de Autoriteit Financiële Markten ruim een half jaar heeft open gestaan. Gerben Everts (40) , de gisteren benoemde opvolger van Steven Maijoor, past naadloos in het moderne profiel voor een Nederlandse bestuurder van een financieel overheidsorgaan: geboren rond 1970, geschoold aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkervaring op het ministerie van Financiën en geen vreemde in politieke kringen.

Deze kwalificaties zijn net zo zeer van toepassing op andere recent doorgebroken en relatief onbekende financieel bestuurders als Klaas Knot (nieuwe president De Nederlandsche Bank), Maarten Verwey (plaatsvervangend directeur-generaal economische en financiële zaken Europese Commissie) en Menno Snel (bewindvoerder IMF).

Vanaf komend najaar zal Gerben Everts binnen de directie van de AFM belast zijn met het toezicht op accountantbureaus en financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven. Een kolfje naar zijn hand.

Getuige zijn titels is mr. drs. G.J. Everts RA een breed opgeleide financieel specialist. Hij rondde in zeven jaar tijd in Groningen drie studies af: rechten, bedrijfskunde en accountancy. In 1996 ging hij aan de slag als accountant bij Price Waterhouse (het huidige PWC), waarbij hij in de avonduren zijn graad tot registeraccountant haalde. Na twee jaar stapte hij over naar het ministerie van Financiën, waar hij naar eigen zeggen „door mijn brede maatschappelijke en politieke belangstelling met mijn neus in de boter viel”. In zijn campagne voor het lokale bestuur van D66 in Haarlem lichtte hij dat als volgt toe: „Onder Gerrit Zalm werd ik verantwoordelijk voor de vormgeving van het toezicht op de kapitaalmarkten (corporate governance, integriteit, verslaggeving).” Het waren de jaren dat de toenmalige minister de ruimere wettelijke bevoegdheden van de AFM optuigde.

Na vier jaar Financiën verhuisde Everts in 2002 naar Brussel om, opnieuw naar eigen zeggen, „ghostwriter” van Eurocommissaris Bolkestein te worden, op het gebied van financiële markten. Aldaar werd hij penningmeester van de buitenlandafdeling van D66.

Dat politieke profiel zette hij „even in de ijskast”, toen hij in 2006 hoofd compliance & regulations (ondernemingsbestuur & regelgeving) bij pensioenfonds ABP werd. Toen Everts vier jaar later werd bevorderd tot manager bij de van het ABP afgesplitste vermogensbeheerder APG kon hij zijn ambities bij D66 weer nastreven. „Politieke inzet is niet langer conflicterend”, schreef hij vorig jaar bij zijn succesvolle kandidatuur om penningmeester van de afdeling Haarlem te worden.

Voor het ABP was Everts enige tijd vertegenwoordiger op aandeelhoudersvergaderingen, waarin het pensioenfonds had belegd. In 2007 viel hij op bij Ahold met kritische en scherp geformuleerde vragen over de „uiterst royale” vertrekregeling van topman Anders Moberg.

Voor zijn nieuwe betrekking zal Everts tal van nevenfuncties in de financiële wereld opgeven, onder meer bij de belangenclub van institutionele beleggers Eumedion en het internationale boekhoudinstituut IASB. Of hij (opnieuw) zijn baantje bij D66 zal opzeggen zegt hij nog „in beraad” te hebben.

    • Philip de Witt Wijnen