Bestuurder oordeelt niet over onderzoek

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen pakt fors uit in zijn bijdrage over ‘bestuurlijke lulkoek’ (21 juli, Opinie). Hij stelt in het artikel onder andere dat de universiteit zich onderworpen heeft aan de norm van de maatschappelijke relevantie en dat daardoor de greep van beleidsmakers op het sociaal-wetenschappelijk onderzoek sterk gestegen is. Hij verwijst naar de programma’s van Nicis Institute als ‘uitmuntend voorbeeld’, maar blijkt ze niet goed te kennen. De onderzoeksprogramma’s van Nicis Institute zijn opgesteld door wetenschappers en niet door beleidsambtenaren. De laatsten, wethouders, stafleden van corporaties en andere stedelijke professionals hadden zeker invloed op de verwoording en prioritering van onderzoeksvragen, maar beoordeelden de ingediende voorstellen niet. Die werden voorgelegd aan een groep vooraanstaande, internationale wetenschappers. Engelen slaat de plank vooral mis met zijn uitspraak ‘Wee degene die het waagt om hun probleemdefinities te ontmaskeren’. Want dat is nu precies wat in veel projecten gebeurt. De ene keer gaat het gaat om de vraag waarom steden er niet in slagen om de afgestudeerden van instellingen voor hoger onderwijs als inwoner te behouden (dat blijken ze wel te doen), of om waterbedeffecten bij stadsvernieuwing (die blijken er wel te zijn, ook als de minister zegt dat ze er niet zijn). Kortom, de programma’s van Nicis Institute zijn veeleer een uitmuntend tegenvoorbeeld van de beweringen van Engelen.

Wim Hafkamp

Wetenschappelijk directeur van Nicis Institute

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar:opinext@nrc.nl

    • Wim Hafkamp