Aegon misleidde klanten Koersplan en moet schadevergoeding betalen

Verzekeraar Aegon moet een schadevergoeding betalen aan deelnemers van Koersplan, een woekerpolis waarbij te veel premie in rekening is gebracht. Aegon gaat de uitspraak van de rechter aanvechten.

Aegon heeft bij de verkoop van het product Koersplan klanten misleid. Tot dat oordeel kwam het gerechtshof in Arnhem vandaag in de zaak die was aangespannen door Stichting Koersplan De Weg Kwijt. Het hof constateert dat in voorbeeldberekeningen aan klanten lagere premies werden getoond dan uiteindelijk in rekening werden gebracht. Omdat dit onvoldoende kenbaar is gemaakt, dient de verzekeraar klanten te compenseren.

Aegons Koersplan, dat van eind jaren tachtig tot eind jaren negentig werd verkocht, had een bepaalde looptijd, waarin met de inleg van deelnemers werd belegd. Bij overlijden van een deelnemer ontvingen diens nabestaanden een uitkering.

Hiervoor werd dus te veel overlijdensrisicopremie in rekening gebracht. Bovendien dienen premies sinds een bepaling uit 2008 niet hoger te zijn dan die voor een vergelijkbaar risico bij een zelfstandige verzekering.

De uitspraak van het Hof:

“Het door de stichting aangevoerde voorbeeld van een andere verzekering, waarbij de premie 1,66 procent bedroeg in plaats van de 11,19 procent van het Koersplan, is door Aegon onvoldoende weersproken.”

In een reactie aan De Telegraaf liet de stichting weten ervan uit te gaan dat klanten nu 85 procent van de in rekening gebrachte overlijdensrisicopremie kunnen terugvragen, wat Aegon tussen de 800 miljoen euro en 1 miljard euro zou kosten.

Het oordeel van het hof volgt op een eerder oordeel van de rechtbank in Utrecht waartegen Aegon in beroep ging. Het hof stelt vast dat ook in hoger beroep Aegon heeft nagelaten bruikbare gegevens aan te dragen, waarmee de verzekeraar de hoge premies zou kunnen rechtvaardigen.

Aegon: hof baseert zich op één willekeurig en niet representatief voorbeeld

Aegon gaat in cassatie tegen de uitspraak, omdat het niet akkoord gaat met de manier waarop het hof de schadevergoeding heeft berekend:

“Het hof is van mening dat er een redelijke premie betaald moet worden, maar stelt deze premie met terugwerkende kracht vast op basis van één willekeurig en niet representatief individueel voorbeeld”, verdedigt Aegon zich in een persbericht. “Aegon is van mening dat het Hof niet op basis van de voorliggende argumenten tot zijn oordeel over de premievaststelling had kunnen en mogen komen.”

Wel vindt Aegon dat er in het begin beter gecommuniceerd had kunnen worden over de hoogte van de premie. Maar de verzekeraar stelt dat “sindsdien de communicatie sterk is verbeterd”.