Moody’s verlaagt kredietwaardigheid Griekenland

Newspapers are displayed in Athens on July 22, 2011, hours after eurozone leaders and private creditors agreed to give Greece a new 159-billion-euro bailout, risking a potential default to prevent the debt crisis from spreading worldwide. A deal by eurozone leaders to rescue debt-ridden Greece is a "great relief" for the country's economy and a sound guarantee for its banks, the Greek finance minister said . AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI Griekse dagbladen brengen het nieuws over het nieuwe Griekse steunplan, enkele uren na de Eurotop in Brussel vorige week donderdag. Foto AFP / Louisa Gouliamaki

Moody’s heeft vandaag het oordeel over de kredietwaardigheid voor Griekenland verder verlaagd. De kredietbeoordelaar verwacht dat private kredietverstrekkers een substantieel verlies zullen lijden op hun investeringen in staatsleningen.

Het ratingbureau verlaagt de rating voor Griekenland met drie stappen van Caa1 naar Ca. Vanwege de onzekerheid over de precieze marktwaarde van de waardepapieren is de outlook gezet op ‘in ontwikkeling’.

In een toelichting stelt Moody’s dat na het nieuwe steunprogramma van de Europese Unie de kans op een Griekse wanbetaling, of ‘default’, vrijwel honderd procent is.

NRC-economieredacteur Melle Garschagen over de nieuwe status:

“Het was al de verwachting dat kredietbeoordelaars negatief zouden reageren op het akkoord om banken mee te laten betalen. Vorige week meldde Fitch dat Griekenland tijdelijk failliet verklaard zou worden als banken daadwerkelijk zouden bijdragen. Banken gaan hun huidige obligaties omwisselen voor nieuw Griekse schatkistpapier met een langere looptijd. Ook gaan banken een deel van obligaties met verlies terugkopen. Volgens beoordelaars betekent dat dat Griekenland niet aan de eerder afgesproken betalingsverplichtingen voldoet.”

Griekenland heeft meer kans op terugbrengen schulden

Wel ziet de kredietbeoordelaar door het nieuwe hulpprogramma echter de kans toenemen dat Griekenland de schuldenlast uiteindelijk weet terug te brengen. Daarnaast zal het tweede noodplan ook andere leden van de eurozone helpen doordat de kans op besmetting is verminderd.

Maar de risico’s blijven

Desondanks gaat Griekenland op de middellange termijn diverse uitdagingen tegemoet. Zo zal de schuldenlast de komende jaren meer dan honderd procent van het bruto binnenlands product bedragen en blijven er zeer aanzienlijke risico’s bestaan ten aanzien van de implementatie van de hervormingen, aldus Moody’s.

    • Marije Willems