Israël overweegt intrekken Oslo-akkoorden

Abbas vanmiddag op een gezamenlijke persconferentie met Rutte op het Catshuis. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg
Abbas vanmiddag op een gezamenlijke persconferentie met Rutte op het Catshuis. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg Abbas tijdens een gezamenlijke persconferentie op 30 juni met Mark Rutte op het Catshuis. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg

Israël overweegt het intrekken van de Oslo-akkoorden als de Palestijnse Autoriteit (PA) in september de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vraagt te stemmen over het erkennen van een Palestijnse staat.

Het is een van de mogelijke reacties die de Israëlische Nationale Veiligheidsraad op dit moment onderzoekt om de PA te blokkeren in hun unilaterale streven naar een eigen staat via de Verenigde Naties. Israëlische regeringsfunctionarissen laten tegenover de Israëlische krant Ha’aretz weten, dat hoewel deze mogelijkheid serieus besproken wordt, deze niet de meest voor de hand liggende is. Verschillende opties zullen de komende tijd voorgelegd worden aan de Israëlische regering.

De Oslo-akkoorden (wiki), die de Palestijnse leider Yasser Arafat en de Israëlische premier Yitzhak Rabin op 13 september 1993 officieel ondertekenden, moesten een eerste aanzet zijn om het Palestijnse vraagstuk op te lossen. In het document werden onder andere de terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever en het recht op zelfbestuur van de Palestijnen door de vorming van de PA vastgelegd.

Ondertussen bereidt de PA zich voor op de VN-top in september. Zo’n 130 van de 192 lidstaten, waaronder de leden van de Arabische Liga, van de Verenigde Naties hebben al aangegeven de Palestijnse staat te willen erkennen tijden de Algemene Vergadering in september als daarover gestemd wordt. De afgelopen twee dagen bezochten Palestijnse diplomaten nog Istanbul voor besprekingen over de resolutie. Daar werd bekend dat op 4 augustus in Qatar een ontmoeting gehouden zal worden waar de definitieve versie van de ontwerp-resolutie besproken zal worden. De PA wil dat de VN een Palestijnse staat erkennen als volwaardig lid met de grenzen zoals die in 1967 bestonden voor de Zesdaagse Oorlog.

Eind juni liet Nederland weten tegen de eenzijdige stap te zijn van de Palestijnse Autoriteit tijdens een driedaags bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan ons land.

Volgens Midden Oosten-deskundige Carolien Roelants van NRC Handelsblad zou het opzeggen van het vredesproces, wat het intrekken van de Oslo-akkoorden feitelijk zou inhouden, een drastische maatregel. Roelants:

“Nu de PA in september wil dat de Verenigde Naties een Palestijnse staat erkennen, laat Israël ook proefballonnen op. Als de Palestijnen dit doen, mag Israël dat ook, lijken zij te denken. Hiermee wil Israël de Palestijnen onder druk zetten, omdat het tegen deze eenzijdige actie is. Of ze de Oslo-akkoorden daadwerkelijk intrekken, is natuurlijk een tweede, maar het is nogal wat om hiermee te dreigen. Praktisch gezien zou het intrekken van de akkoorden kunnen betekenen dat Israëlische troepen bijvoorbeeld de Gazastrook binnen kunnen trekken. Maar dat is sinds de Israëlische terugtrekking in 2005 al meerdere malen gebeurd, bijvoorbeeld na zware raketaanvallen op Israëlisch grondgebied “