IGZ: 'Serieuze risico's' bij drie zorginstellingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij drie zorgorganisaties verscherpt toezicht ingesteld.

Twee huizen van Beth Shalom in Amstelveen en Amsterdam, verpleeghuis Altenova te Arnhem en verpleeghuis De Stelle te Oostburg zullen ten minste vier maanden nauwlettend gevolgd worden. De zorg in deze instellingen is „niet-verantwoord” en de deskundigheid van medewerkers schiet tekort. Anja Jonkers, programmaleider ouderenzorg bij de Inspectie, zegt dat het om „ernstige constateringen” gaat waarbij „de patiënten serieuze risico’s lopen”. De drie instellingen bieden zorg aan enkele honderden ouderen. Ze zullen nu regelmatig bezoek krijgen van de inspectie – aangekondigd en onaangekondigd – en moeten een plan van aanpak maken en daarover rapporteren. Jonkers: „Er is een hoog risico op niet-verantwoorde zorg en op fouten. Bij alle drie de instellingen is zorg geleverd zoals dat niet moet. Zo heeft bij een van de instellingen iemand vanwege zijn aandoening te weinig drinken gekregen. Volgens een medewerker was dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Dan kun je spreken van een slechte situatie.”

De oorzaak van de problemen ligt volgens Jonkers in een gebrek aan leiderschap: „Het bestuur is niet altijd verbonden met de werkvloer. Dat heeft te maken met het schrappen van functies op de werkvloer of het weghalen van het middenmanagement. Dat kan grote gevolgen hebben voor de aanwezige zorgkennis.”

Organisaties steken volgens Jonkers erg veel energie in reorganiseren en bezuinigen. „De bestuursvoorzitter is niet voor niets vaak een econoom, maar het zou fijn als er ook iemand met verstand van zorg in het bestuur zou zitten. Het voortbestaan van organisaties wordt te vaak economisch gedefinieerd. Goede zorg komt daardoor niet vanzelfsprekend op de eerste plaats.” (NRC)