Geen sluiting Maasstad

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat niet dicht. Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg laten weten in reactie op geruchten over een mogelijke sluiting, omdat het ziekenhuis al maanden kampt met de resistente Klebsiella-bacterie. Er zijn 25 patiënten overleden die besmet waren met de bacterie en nog eens 45 besmettingen geconstateerd. De inspectie heeft het ziekenhuis vorige week wel onder verscherpt toezicht gesteld.

Een supervisor, epidemioloog Marc Bonten, is aangesteld om de komende twee maanden erop toe te zien dat verpleegkundigen en artsen dezelfde hygiënische maatregelen treffen. Ook zal een inspecteur regelmatig langsgaan om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe hygiëneregels houdt. Bestuursvoorzitter Paul Smits zei vorige week dat het ziekenhuis „onvoldoende scherp is geweest in de uitvoering” van de bestrijding van de bacterie. Hij hoorde zelf pas eind mei over de besmettingen in zijn ziekenhuis terwijl anderen het al in april wisten. „Daar word ik niet gelukkig van”, zei hij.

Vorige week is een patiënt overleden die besmet was, en die nog niet tot de zeventig ‘bekende gevallen’ behoorde. Dat is „heel zorgelijk”, zei Smits gisteren. „Blijkbaar is er op een aantal momenten niet hygiënisch gewerkt, want anders waren er niet zeventig besmettingen geweest.” De naasten van besmette patiënten die al thuis zijn, zouden niet hoeven te vrezen voor besmetting. De bacterie overleeft alleen in een ziekenhuisomgeving.

1.824 (ex-)patiënten moeten onderzocht worden om te kijken of ook zij besmet zijn. Zij deelden een kamer met een besmette patiënt. Van deze groep zijn er tot nu toe elfhonderd benaderd. Achteraf blijkt, op grond van bewaard kweekmateriaal van patiënten, dat al op 8 september vorig jaar een patiënt met de Klebsiella-bacterie in het Maasstad Ziekenhuis lag.