Geen havo-diploma voor gezakte vwo-leerling

Het ministerie van Onderwijs gaat de wet aanpassen, zodat gezakte vwo-leerlingen geen havo-diploma meer kunnen krijgen.

Het plan was in voorbereiding, aldus een woordvoerder, maar werd actueel toen het Hogeland College in Warffum zeven voor hun herexamen gezakte vwo-leerlingen vorige week een havo-diploma gaf. Dit gebeurde door hun slechtste vak weg te strepen. De onderwijsinspectie bekijkt of de leerlingen dit diploma moeten inleveren of niet. Sinds 2009 is het mogelijk om havo-leerlingen een vak op vwo-niveau te laten doen. Zij krijgen daarvoor een aantekening op hun diploma. In april wees de onderwijsinspectie er op dat de regeling niet omgekeerd mag worden toegepast. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs verklaart dat in het Examenbesluit expliciet zal worden vastgelegd dat een leerling die een havo-diploma haalt, in tenminste één vak examen op havo-niveau moet hebben afgelegd. Zo wordt de ‘Warffumroute’ afgesneden. In een verklaring van de school wordt gesteld dat er niets onwettigs is gebeurd. „Volgens de wet is het mogelijk als deze leerlingen zijn aangemeld als havo-leerling en voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van een havo-diploma.” Er zou van tevoren contact zijn geweest met de onderwijsinspectie. Vorig jaar zou de regeling ook elders in het land zijn toegepast, stelt de school, die zegt te hebben gehandeld „in het belang van de betrokken leerlingen”. (NRC)