Borssele verbetert veiligheid na 'Japan'

De kerncentrale van Borssele neemt extra veiligheidsmaatregelen als reactie op de kernramp in het Japanse Fukushima. Dat heeft EPZ, exploitant van de kerncentrale, gisteren bekendgemaakt.

De standplaats van de brandweerwagens van Borssele is niet voldoende bestand tegen aardbevingen. Het mobiele noodaggregaat dreigt bij een overstroming onder water te staan. En luiken in het zogenoemde ‘koelwaterinlaatgebouw’, die bij hoog water het water uit de Westerschelde moeten tegenhouden, zullen regelmatiger worden getest.

Dit blijkt uit onderzoek van Borssele, in opdracht van de World Association of Nuclear Operators. Deze koepelorganisatie van kerncentrales riep haar leden op tot ‘zelfonderzoek’ na de gebeurtenissen in Fukushima.

Jan van Cappelle, hoofd van de kerncentrale Borssele, benadrukt dat de veiligheid van de centrale bij aardbevingen en overstromingen „niet op het spel” staat. „Neem het mobiele noodaggregaat. Die zou onder water staan bij overstromingen, maar dan moeten eerst alle vijf noodstroomvoorzieningen falen, die wél bestand zijn tegen aardbevingen en overstromingen.”

Borssele is bestand tegen overstromingsgevaar tot 7,30 meter boven NAP. Ook is de kerncentrale, volgens Van Cappelle, opgewassen tegen een aardbeving van 5,2 op de schaal van Richter, met Borssele als epicentrum.

Dat neemt niet weg dat de veiligheid van de kerncentrale kan worden verbeterd. Is er in het geval van een ramp bijvoorbeeld snel genoeg een sleutel beschikbaar om een leiding open of dicht te draaien? Borssele kon het tot dusver niet garanderen, zo wijst het onderzoek uit. Evenmin kon de centrale instaan voor de overstromingsbestendigheid van de stroomtoevoer naar elektrische pompen, die grondwater op veertig meter kunnen opdiepen. „Inmiddels hebben we nieuwe aansluitingskastjes aangebracht die de stroomtoevoer wel kunnen garanderen”, zegt Van Cappelle.

De Zeeuwse Statenfractie van de SP reageert verontwaardigd op de onderzoeksresultaten. Het provinciebestuur zou de kerncentrale moeten sluiten totdat de gevonden gebreken verholpen zijn, schrijft SP Zeeland in een persbericht.

In het najaar wordt Borssele net als andere Europese kerncentrales onderworpen aan een ‘stresstest’, in opdracht van de Europese Commissie. Onderzocht wordt onder meer tot welk niveau op de schaal van Richter Borssele veilig is, en tot aan welk overstromingsniveau. De resultaten van dat onderzoek worden in november verwacht.

Meer informatie over de veiligheid van Borssele op de gisteren gelanceerde site kerncentrale.nl