23.019.148

inwoners heeft Shanghai (telling van 2010), onder wie 9 miljoen migranten, boeren uit omliggende provincies die naar de stad zijn getrokken. Er wonen iets meer dan 1.500 Nederlanders in Shanghai.