Schutter schreef kritisch over islam, multiculturalisme en media

De vermoedelijke dader van de schietpartij op Utoya, Anders Behring Breivik, publiceerde in 2009 zeer geregeld op de rechtsconservatieve site Document.no. Hij hekelt in die berichten de islam, het multiculturalisme en de Noorse media.

Doug Sanders, een Canadees-Britse journalist van The Globe and Mail, heeft een vertaling van alle reacties die de schutter op de site achterliet gepubliceerd. Hieronder een aantal opvallende passages. Al zijn reacties zijn hier te lezen.

Over de islam:

“Het probleem is dat het vaak niet helpt dat ongeveer 80 procent van de moslims “gematigden” zijn, met andere woorden de Koran negeren. Je hebt maar weinig mensen nodig om een vliegtuig te kapen. Welk percentage van de Pakistaanse bevolking is Talibaan? 1 procent, 3 procent, 5 procent? En hoeveel chaos is daar vandaag de dag? In elke samenleving waar de islam bestaat zal er een klein percentage moslims zijn die de traditionele interpratie van de Koran volgt. [...] Voor mij is het hypocriet om moslims, nazi’s en marxisten verschillend te behandelen. Ze zijn allemaal aanhangers van haatideologieën. [...] De islam heeft gedurende de geschiedenis geleid tot 300 miljoen doden, het communisme tot 100 miljoen, het nazisme tussen de 6 en 20 miljoen.”

Over het multiculturalisme:

“De ideologie van het multiculturalisme is een anti-Europese haatideologie die tot doel heeft de Europese cultuur, identiteit en het christendom te vernietigen. [...] Japan, Zuid-Korea en Taiwan hebben geweigerd het multiculturalisme te implementeren (het zijn de enige drie westerse landen die nog een monocultuur hebben). Zij vinden “sociale cohesie” niet te rijmen met harmonie binnen een samenleving en kijken met verwondering naar dit vreemde Europese experiment.”

Over de protestantse kerk en het christendom:

“Ik ben zelf een protestant en gedoopt en dat heb ik met mijn eigen vrije wil bevestigd toen ik vijftien was. De protestantse kerk van vandaag is een grap. Priesters in spijkerbroeken die demonstreren voor Palestina en kerken die op minimalistische winkelcentra lijken. Ik steun een indirecte gezamenlijke bekering van de protestantse kerk terug naar de katholieke. [...] Het enige dat de protestantse kerk kan redden is teruggaan naar de basis.”

Over de ‘Vienna school of thought’, waarvan hij een zelfverklaard aanhanger is:

“Ik som de kenmerken van de ‘Vienna school of thought even op: cultureel conservatisme (anti-multiculturalisme), tegen islamisering, tegen racisme, anti-autoritair (verzet tegen alle autoritaire haatideologieën), pro-Israël, beschermer van niet-islamitische minderheden in moslimlanden, verdediger van de culturele aspecten van het christendom, het onthullen van het Eurabia-project en het ontmaskeren van de Frankfurter Schule.”

Over de Noorse media:

“98 procent van alle Noorse journalisten zijn culturele Marxisten, multiculturalisten en politiek correct. Het probleem is dat de opleidingsinstituten in Noorwegen, zoals het Volda University College (een school voor journalistiek) en de Universiteit van Oslo decennia geleden al geïnfiltreerd zijn (en de meeste andere scholen ook).”