Schippers komt eerder de gedeelde eer toe

Minister Schippers wordt in het commentaar van 5 juli geprezen vanwege haar dappere koers. Terecht, omdat zij de veldpartijen ziet als bondgenoten. Enige relativering is op zijn plaats: zij realiseert het plan van staatssecretaris Hendriks (KVP), die met zijn Structuurnota Gezondheidszorg in 1974 de basis legde voor de overeenkomst die minister Schippers nu heeft gesloten met de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en privéklinieken.

Hij introduceerde de ‘echelonnering’: eerste lijn (huisarts), tweede lijn (specialistische zorg) en derde lijn (langdurige intramurale zorg), maar ook instrumenten om aan de open- eindfinanciering van de zorg een eind te maken. Zijn formule: T x V= P (Tarief x Volume = Prijs) was de basis voor drie wetten: de Wet tarieven gezondheidszorg, de Wet ziekenhuisvoorzieningen en een Wet financiering gezondheidszorg. De eerste twee wetten kwamen er, de Wet financiering niet, omdat de particuliere ziektekostenverzekeraars niet zaten te wachten op het uitvoeren van een publieke taak.

De Wet ziekenhuisvoorzieningen ging o.a. over de ziekenhuizen: plannen voor vier jaar, waarin was bepaald welke functies in een basisziekenhuis, centrum of topziekenhuis hoorden. Niet alle ziekenhuizen boden alle zorg aan. Dat gebeurde pas halverwege de jaren ’80 door deregulering en marktwerking met afschaffing van de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Vanaf die tijd vocht een ziekenhuis niet meer voor de patiënt, maar om de patiënt. Zij boden alle ingrepen aan: concurrentie en concentratie op zorg waar aan te verdienen valt. Dat kwam kwaliteit en kostenbeheersing niet ten goede. Minister Schippers draait nu die ontwikkeling terug. Haar komt eer toe, maar zij moet die delen met haar voorganger Hendriks.

Th.M.G. van Berkestijn

Arts, Velp

    • Th.M.G. van Berkestijn Arts