Koop dat antikaalheidsmiddel niet op internet

In het artikel ‘Uiteindelijk blijkt die kale kop goed te staan’ (Achterpagina, 18 juli) wordt het geneesmiddel finasteride (Propecia®) van MSD beschreven. Onder meer wordt gesteld dat wij het gebruik van Propecia afraden bij vrouwen. We willen hier graag benadrukken dat duidelijk in de bijsluiter staat dat dit geneesmiddel niet bij vrouwen moet worden voorgeschreven. Gezien het risico bij een zwangerschap, geldt er bij vrouwen een contra-indicatie. In klinische studies is tevens aangetoond dat Propecia niet werkt bij haarverlies bij vrouwen.

Propecia is een receptplichtig geneesmiddel en dat betekent dat het alleen met een recept van een arts kan worden afgeleverd. Het kopen van medicijnen op internet wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zeer afgeraden. De Inspectie geeft aan dat de klant bijna altijd zonder recept koopt en niet weet of het geleverde middel inderdaad Propecia is dan wel namaak. Ook is niet zeker of de dosering van de werkzame stof juist is. Daarnaast blijkt dat een groot percentage van de medicijnen die via internet geleverd worden helemaal geen werkzame stof of een verkeerde stof bevat. Wij raden het bestellen van Propecia via internet dan ook ten zeerste af.

Caroline Doornebos

Arts, medisch directeur MSD BV