Formatie Paars Plus liep niet vast op ontslagrecht en WW

Een van de redenen die premier en VVD-leider Mark Rutte opgaf voor het vastlopen van de formatie van Paars Plus, blijkt niet te kloppen. De PvdA was wel degelijk bereid te praten over een hervorming van ontslagrecht en de WW. Rutte zei na het mislukken van de onderhandelingen tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, eind juli 2010, dat de PvdA daartoe niet bereid was. Uit gesprekken met betrokkenen en interne stukken blijkt nu dat er gesproken werd over aanpassing van het ontslagrecht en de duur van de WW-uitkering, zo schrijft NRC Handelsblad vandaag.

Het hervormen van de arbeidsmarkt is een van de maatregelen die substantieel kan bijdragen aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Voor de PvdA liggen aanpassingen van de regels op de arbeidsmarkt zeer gevoelig. Daarom eiste de partij tijdens de formatie dat ook werkgevers en werknemers zich achter een eventuele hervorming zouden scharen.

Tijdens de onderhandelingen kwamen ook andere radicale gedachten voorbij. De partijleiders praatten over een grootscheepse herziening van het belastingstelsel. Ze dachten aan een kabinet van acht ministers dat als team samen op het departement van Algemene Zaken zou zitten, het managen van de ministeries overlatend aan de staatssecretarissen. De partijen wilden „verdere stappen zetten in het ‘vrijwillig levenseinde’”. De partijen leken ook overeenstemming te kunnen bereiken over een algeheel boerkaverbod.

Lees in NRC Handelsblad of de digitale editie (alleen voor abonnees) waarom de VVD geen paars kabinet wilde

    • Derk Stokmans