Een ideale situatie voor bacteriekweek

In het artikel over kiemzaad en EHEC van 16 juli wordt gemeld dat dergelijke bacteriën voorkomen bij dieren. Maar het vliegwiel, dat de sprong van de dierlijke keten naar de productie van verse groenten mogelijk maakte, wordt omringd met vraagtekens. Bij het begin van de EHEC-uitbraak zag ik op de Franse televisie een programma over de hevige droogte van de afgelopen maanden en de gevolgen hiervan voor land- en tuinbouw. Twee boeren vertelden openlijk dat zij voor het bevloeien van de kurkdroge grond vooral gebruikmaakten van (verontreinigd) water uit de directe omgeving. Hier graasde ook vee (!). Maar dat was eenvoudiger dan elders schoon water halen. Het ligt voor de hand dat het gebruik van verontreinigd water bij de productie van groenten een van de oorzaken kan zijn voor het uitbreken van ‘zomergriepjes’ en EHEC. Dit geldt des temeer voor kiemzaad, dat bij hogere temperaturen (bijvoorbeeld 37 graden) wordt gekweekt. Een ideale situatie voor een bacteriekweek! Ik vraag mij af hoe de situatie hier is. Ook bij ons is de grond vaak droog. Hoe worden onze groenten en kiemgroenten bevloeid in kas- en landbouw? Is hiernaar onderzoek gedaan?

Dr. Ank A.W. ten Have-Opbroek

Arts, Oegstgeest