Ziekenhuis was niet scherp op bacterie

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis „is onvoldoende scherp geweest in de uitvoering” van de bestrijding van de resistente bacterie Klebsiella. Dat gaf bestuursvoorzitter Paul Smits gistermiddag toe tijdens een persconferentie. Hij hoorde zelf pas eind mei over de besmettingen in zijn ziekenhuis. „Daar word ik niet gelukkig van”, zei hij.

Anderen in het ziekenhuis wisten wel al eind april dat een patiënt besmet was met de bacterie. Er zijn 25 patiënten overleden die besmet waren. Onduidelijk is of ze aan de bacterie overleden, want ze waren al ziek.

Aanleiding voor de persconferentie was het verscherpte toezicht dat de zorginspectie woensdag afkondigde over het ziekenhuis. Twee maanden lang zal een inspecteur het ziekenhuis regelmatig bezoeken om te controleren of het personeel de hygiënemaatregelen in acht neemt. Dat is nodig om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Vorige week is een patiënt overleden die besmet was, en die nog niet tot de zeventig ‘bekende gevallen’ behoorde. Dat is „heel zorgelijk”, zei Smits gisteren. En: „Blijkbaar is er op een aantal momenten niet hygiënisch gewerkt, want anders waren er niet zeventig besmettingen geweest.” De naasten van besmette patiënten die al thuis zijn, zouden niet hoeven te vrezen voor besmetting. De bacterie overleeft alleen in een ziekenhuisomgeving.

1.824 (ex-)patiënten moeten onderzocht worden om te kijken of ook zij besmet zijn. Zij deelden een kamer met een besmette patiënt. Van deze groep zijn 1.100 tot nu toe benaderd. Achteraf blijkt, op grond van bewaard kweekmateriaal van patiënten, dat al op 8 september vorig jaar een patiënt met de Klebsiella-bacterie in het Maasstad Ziekenhuis lag.

De inspectie constateerde dinsdag dat de hygiënisten in het ziekenhuis andere instructies over hygiëne geven aan de verpleegkundigen dan de arts-microbiologen. De meningen verschillen over hoe vaak men zijn handen moet wassen en of verpleegkundigen altijd beschermende kleding moeten dragen in de buurt van een besmette patiënt of niet.

Een nieuw aangestelde supervisor, epidemioloog Marc Bonten, zal erop toezien dat iedereen dezelfde voorzorgsmaatregelen treft. Op verzoek van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis zal Bonten ook zijn visie geven op „de gebeurtenissen van de afgelopen maanden”.

Een andere externe onderzoeker zal bekijken of de besmette patiënten die zijn gestorven wel of niet aan de bacterie zijn overleden. Die resultaten worden in september verwacht. In samenwerking met het academisch ziekenhuis UMCU en het volksgezondheidsinstituut RIVM rapporteert het ziekenhuis over het aantal besmette patiënten. De aantallen worden vanaf nu wekelijks gepubliceerd.