Ramsj

Sergio Polano (e.a.): Hendrik Petrus Berlage. Gebonden, Electa architecture, 268 blz., van €39,95 voor €15,95 bij Selexyz/ Scheltema in Amsterdam (020-5231420; ramsj.scheltema@selexyz.nl), bij Donner in Rotterdam (010- 217.5274) en bij Parimar/ De Boekenmarkt in Den Haag (070-3658226; www.parimar.nl)

Rijk geïllustreerd boek, in het Engels, over een van Nederlands bekendste architecten: H.P. Berlage (1856-1934). In vier hoofdstukken, geschreven door diverse deskundigen, lezen we onder meer over Berlage als stedenbouwkundige en vernieuwer. Met fraaie schetsen en bouwtekeningen.

Bart Ramakers, Karel Eykman: List en bedrog. Gebonden, Bert Bakker 2009, 2010 blz., van €31,50 voor €12,50 bij boekhandel Libris (voorheen Steven Sterk) te Utrecht (030-234.0580) en bij Parimar/ De Boekenmarkt in Den Haag (070-3658226; www.parimar.nl)

Uitgave van drie rederijkerskluchten uit de 16de eeuw: ‘Een cluijte van plaijerwater’, ‘De Dove Bitster’ en ‘Jan Fijnart’. Naast elkaar staan de oorspronkelijke editie (geannoteerd door Ramakers) en de hertaling (door Eykman). Met een inleiding over de herkomst, inhoud en moraal.

Umberto Eco: Turning back the clock. Gebonden, Harcourt 2007, 370 blz., van €24,50 voor €7,95 bij Donner in Rotterdam (010- 217.5274) en bij Selexyz/ Scheltema in Amsterdam (020-5231420; ramsj.scheltema@selexyz.nl)

Scherpe aanval van de bekende Italiaanse schrijver Umberto Eco op de hedendaagse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De strijd tussen christendom en islam, het ‘Gele Gevaar’, de populistische twijfel over Darwins gelijk – het lijkt wel alsof de geschiedenis, moe van alle stappen voorwaarts, op haar schreden terugkeert, aldus Eco.

Max Pam: Het ravijn. Paperback, Prometheus 2005, 188 blz., van €10,– voor €3,90 bij Selexyz/ Scheltema in Amsterdam (020-5231420; ramsj.scheltema@selexyz.nl) en in alle Selexyz-vestigingen

Begin 2002 kreeg de bekende columnist Max Pam een hersenbloeding. In dit succesvolle boek, dat zeven drukken beleefde, doet hij verslag van zijn herstel. Het ravijn is tevens een inventarisatie van de angsten die de mens bedreigen als er iets misgaat in het hoofd.

Kristien Hemmerechts: Taal zonder mij. Gebonden, Atlas 2003, 150 blz., van €15,– voor €5,99 bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com)

In 1997 overleed onverwachts de Vlaamse dichter Herman de Coninck. In Taal zonder mij herleest zijn weduwe, de schrijfster Kristien Hemmerechts, zijn poëzie. Ze gaat daarbij in op het expliciet autobiografische karakter van veel van zijn gedichten, citeert brieven en haalt herinneringen op. Onroerend boek.

Erna Kramer: Anton Heijboer. Gebonden, Nijgh & Van Ditmar 2007, 88 blz., van €16,50 voor €6,99 bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com)

Erna Kramer was de tweede vrouw van Anton Heijboer, maar behoorde niet tot diens beruchte commune in Den Ilp. In briefvorm schrijft zij over hun jaren in Haarlem (1952-1959), waar het stel, getrouwd toen ze 19 en 32 jaar oud waren, onder anderen bevriend was met Godfried Bomans en Harry Mulisch (de getuigen op hun huwelijk). Met diverse privéfoto’s (in z/w).

Margaret Mayo: Scheppingsverhalen uit alle windstreken. Vertaald door Paula Giel-De Loof. Gebonden, Christofoor 1995, 78 blz., van €18,50 voor €6,90 boekhandel Libris (voorheen Steven Sterk) te Utrecht (030-234.0580)

Verhalen over het ontstaan van de wereld uit onder meer Afrika, Australië, Noord-Amerika, Midden- Amerika en Scandinavië, samengebracht in een bundel met antroposofische uitstraling (inclusief de illustraties van Louise Brierley). Achterin het boek zijn korte toelichtingen opgenomen.

    • Ewoud Sanders