MSC-keurmerk is wel duurzaam

In het artikel ‘In dit tempo zijn in 2048 onze zeeën leeggevist’ (20 juli, pagina 3) staat dat ‘ongezonde visbestanden’ toch het MSC-keurmerk kunnen krijgen, ‘op voorwaarde dat er een goed herstelplan is’.

Dit willen wij graag rechtzetten. De MSC-standaard is een maatstaf om te meten of een visserij duurzaam is. Dit betekent dat er geen overbevissing is, dat negatieve effecten van de visserij op het leven in zee zo beperkt mogelijk zijn en dat de visserij goed wordt beheerd.

Overbeviste visbestanden komen nooit in aanmerking voor het MSC-certificaat: eerste voorwaarde is dat er geen overbevissing plaatsvindt en het visbestand zich op een duurzaam niveau bevindt. MSC gaat zelfs nog verder dan dat en stelt extra eisen aan de omvang van het visbestand.

Alle visserij moet kunnen aantonen dat het visbestand zich op een (wetenschappelijk bepaald) minimum duurzaam niveau bevindt – en moeten vervolgens maatregelen nemen om het visbestand naar een hoger doelniveau te laten groeien. Dit hogere niveau beperkt het risico dat het bestand afneemt en onder het duurzame niveau terechtkomt.

In de hele beoordelingsprocedure zijn alle belanghebbenden, zoals natuurorganisaties, van A tot Z betrokken. Zij kunnen ook altijd bezwaar indienen tegen de uitkomsten van een beoordeling.

De ketencertificering daarna waarborgt dat producten met MSC-keurmerk van een duurzame visserij afkomstig zijn en hier wordt streng op gecontroleerd. MSC doet bijvoorbeeld DNA-onderzoek om te kunnen garanderen dat de producten met MSC-keurmerk naar hun oorsprong terug gevolgd kunnen worden.

Sandra Mies

Voorlichter MSC Benelux

Brieven en opinieartikelen kunt u sturen naar: opinext@nrc.nl

    • Voorlichter Msc Benelux
    • Sandra Mies