Geen digiterreur, maar activisme

Afgelopen woensdag werden er vier vermoedelijke leden van de Nederlandse afdeling van hackerscollectief AntiSec opgepakt. De verdachten worden weggezet als internetterroristen, staatsvijanden en er wordt gedreigd met gevangenisstraffen tot tien jaar. Maar een DDoS-aanval is niks anders dan een onaangekondigde digitale demonstratie waarin het voor een beperkte tijd vrij ongemakkelijk is voor mensen om over straat te lopen omdat er zoveel protestanten staan. Cyberprotesten zijn, zo gezien, niets minder dan een noodzakelijk onderdeel van elke moderne, goedwerkende democratie.

Ongemakkelijker wordt het als de hackers enorme hoeveelheden persoonsgegevens publiceren. Het is op zijn minst niet chic te noemen om de gegevens ongecensureerd te publiceren, maar het echte probleem zit in het feit dat zowel de overheid als bedrijfsleven niet in staat zijn de gegevens van de burger als een goed huisvader te herbergen. In essentie tonen deze groepen dus aan dat we permanent gevaar lopen op het verlies van onze gegevens aan minder ideologische groepen (denk aan creditcardfraudeurs en identiteitsdieven). Als we op deze manier tegen deze groepen aankijken zijn het eerder activisten en klokkenluiders die strijden voor transparantie en veiligheid in de digitale wereld en zeker geen terroristen.

Jeroen Slobbe

Student Information Security Technology aan de TU-Eindhoven