Emo’s reis

De bespreking door Hendrik Spiering van het boek Emo’s reis (Boeken, 08-07-11), behoeft enige aanvullingen en correcties. Tegenwoordig wordt de pelgrimsroute naar Rome vaak uitgevoerd langs de Via Francigena, die gebaseerd is op een geschrift van aartsbisschop van Canterbury Sigeric uit 990. De Zwitsers hebben onlangs een variant met een route vanuit Basel uit 1154 beschreven.

Nu hebben wij met Emo’s reis een Nederlandse variant uit 1212, startend in het Groningse Nije(n)klooster, uitgegeven door Noordboek en het Davidsfonds (dus niet Ten Have). Gebaseerd op een kroniek van abt Emo van het klooster Bloemhof, weliswaar geboortig in Friesland, maar abt in Wittewierum (Groningen). Het ‘Groningse karakter’ van Emo is de hedendaagse situatie, want de landstreek heette in de Middeleeuwen: waarschijnlijk Frisia. Nu is nog het wachten op een praktische beschrijving voor een hedendaagse pelgrimage over deze route, want het boek Emo’s reis zo groot ‘als een kloostermop’ kan deze functie niet vervullen.

Fokko Bos, reisboekhandel Pied à terre, Amsterdam

    • Reisboekhandel Pied À Terre
    • Fokko Bos