Eerlijk pensioenverhaal

Blijkens het commentaar van 16 juli is ook deze krant op het verkeerde been gezet door de FNV. De 1,4 miljoen leden van deze bond hebben vorig jaar juist niet in grote meerderheid de eerste versie van het pensioenakkoord gesteund. Na herhaaldelijk aandringen werd uiteindelijk medegedeeld dat 160.000 leden hun stem hadden uitgebracht. Van hen stemde 80 procent, slechts 128.000 FNV-leden, voor het akkoord. Is dit voldoende basis? De FNV moet een eerlijk, duidelijk en volledig verhaal over het pensioenakkoord geven. Dat vergroot de belangstelling voor en de kennis over pensioenen. Pas dan kunnen leden hun stem bepalen in een referendum.

D.Thieme

Heerlen