Opinie

    • Peter Vandermeersch

De lezer over NRC (1): ‘vernieuwend’ of ‘populistisch’?

 Vertel ons wat u van ons denkt, vroegen we u, beste lezer, een maand geleden in het grote NRC Handelsblad Lezersonderzoek. U reageerde massaal. Waarvoor veel dank. Morgen, 23 juli, kunt u de resultaten in NRC Weekend lezen. Hier alvast een aanzet.

Niet minder dan 13.337 lezers vulden de vragenlijst online in en nog eens 1.750 ingevulde enquêtes bereikten ons per post. Dat is zonder meer overweldigend. Het geeft nog maar eens aan hoe betrokken de lezer van NRC _ of hij nu een abonnee is of de krant los koopt _ bij zijn of haar krant is. En daar kunnen wij alleen maar erg blij mee zijn.

Maar is de lezer blij met ons, en met name met de vernieuwingen van het afgelopen half jaar? Want het ging hard. We veranderden het formaat van de krant, lanceerden een nieuwe weekendkrant waarbij het Weekblad verdween en Lux werd ingevoerd, introduceerden enkele nieuwe columnisten, voerden dagelijkse mediapagina’s in, benoemden een ombudsman, maakten de krant dikker, lanceerden een nieuwe website en kwamen met een iPad-abonnement op de proppen.

Het credo van dat alles: NRC Handelsblad moet niet enkel breder informeren en analyseren, maar moet grondiger en genuanceerder. Daarom ook werden de dagelijkse pagina’s ‘In het Nieuws’ ingevoerd, werd in de schoot van de redactie een onderzoeksgroep opgericht, wordt de economieredactie versterkt en bouwen we het correspondentennetwerk van de krant verder uit.

In grote mate blijkt de lezer dat te appreciëren. Zes op de tien lezers zeggen over de vernieuwingen (zeer) tevreden te zijn, twee op de tien zijn noch tevreden, noch ontevreden en twee op de tien zijn (zeer) ontevreden.

“De nieuwe redactionele formule is vernieuwend. Lees met plezier”, schrijft iemand. “Ik vind de ingeslagen weg van vernieuwing hoopgevend voor de toekomst”, voegt een ander daar aan toe. Een vrouw zegt dat “mijn man en ik zeer vrolijk van de nieuwe NRC worden. Bedankt”. En nog iemand geeft de redactie “complimenten voor het journalistieke gehalte”.

Als de lezer voor iets beducht is, dan is het wel voor popularisering. “Ga voor kwaliteit en populariseer niet”, spoort iemand ons aan. “Kijk uit voor vulgarisering”, schrijft iemand anders. Nog een lezer heeft het gevoel dat “de krant minder gedegen informatieve artikelen heeft”. Een lezer vindt NRC “oppervlakkig en populistisch” worden. “De popularisering is geen goede ontwikkeling”, zegt nog iemand. En voor een van onze lezers is het al te laat en “kan het haast niet slechter”.

Neen, daar kan geen sprake van zijn. Oppervlakkig en populistisch zijn termen die we op de redactie schuwen. Wel: toegankelijk, helder en prettig leesbaar.

Gelukkig dus dat negen van de tien lezers de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’ associëren met NRC Handelsblad. Dat bijna acht op de tien lezers ons ‘onafhankelijk’, ‘breed en volledig’ noemen en in NRC veel buitenlands, wetenschaps- en economisch nieuws vinden. En bijna zeven van de tien lezers verbinden de termen ‘kritisch’, ‘cultuur’ en ‘ruimte voor opinie en debat’ met onze krant.

Kwaliteit hangt voor sommige lezers samen met de lengte van de artikelen. Die is de afgelopen periode ─ in tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht ─ niet gewijzigd. Toch schrijft iemand: “Terug naar de oude lengte van achtergrondartikelen”. Andere lezers hebben het juist weer gehad met de “artikelen die ─ te ─ uitgebreid zijn. Dat nodigt niet uit tot lezen”. Terwijl we van een andere abonnee dan weer lof krijgen toegezwaaid: “De laatste maanden verschijnen er langere en meer verdiepende artikelen. Dat is een ontwikkeling die zich mag voortzetten”.

Een kwart van de lezers is ongelukkig over de spelling. “Dringend verzoek om teksten beter te controleren op spelling en ontspoorde zinnen”, spreekt iemand ons bestraffend toe. En een ander: “Ik zou het zeer op prijs stellen als redacteuren hun stukken, voor het ter perse gaan, nog eens na zouden lezen op slordigheden en stijlfouten”. Afgesproken.

 Over opiniestukken en columns zijn de meningen verdeeld. Bijna acht op de tien abonnees zijn er tevreden over. Maar “waarom zo’n pedante toon in de hoofdredactionele commentaren”, vraagt iemand zich af. Wat door een ander meteen wordt beantwoord met: “Ik waardeer de nuchtere en onafhankelijke opinies van NRC als tegengif tegen hedendaags getetter, subjectieve opinies en populisme”. Een andere lezer valt hem bij: “De niet-hysterische toon van NRC is een zeldzaam geluid geworden”. Dat is dan weer niet de mening van de lezer die stelt dat “opinievorming in NRC iets paternalistisch heeft”.

Maar staan er niet te veel meningen in de krant, vragen enkelen zich af. “Moeten er zo veel columns in NRC staan?”. Een lezer weet wel hoe hij NRC beter zou maken: “Schop die verschrikkelijke columnisten de laan uit”. En als het over erg zichtbare columnisten gaat krijgen we zowel te horen dat Fokke en Sukke “moet verdwijnen” als dat “Fokke en Sukke superieur” is.

Morgen: het formaat: ‘geweldig succes’ en ‘belachelijk’

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.

    • Peter Vandermeersch