Reflectie met slecht geheugen

Ook Britse politici, die de retorica als geen ander beheersen, nemen nu hun toevlucht tot de Hollandse dooddoener ‘met de kennis van nu’, zoals toenmalig premier Balkenende zei om zich uit de nesten te werken in het debat over de politieke deelname aan de Irak-oorlog.

In een debat in het Lagerhuis over het afluisterschandaal erkende premier David Cameron dat hij oud-hoofdredacteur Andy Coulson van News of the World beter niet had kunnen aantrekken als spindoctor. Maar dat was wel „wijsheid achteraf”, voegde hij eraan toe. Excuses waren dus nog niet nodig, aldus de premier, die daarmee volgens Labour-leider Ed Miliband een „catastrofale beoordelingsfout” heeft gemaakt.

Cameron kwam redelijk ongeschonden uit het debat, mede doordat de Labour-voorgangers Blair en Brown ook klef waren met journalisten uit de stal van Rupert Murdoch. Maar het gevaar is niet geweken. Cameron heeft als premier 26 keer het management van Murdochs bedrijf News International ontmoet. Hij bleef vaag over de vraag wat er was besproken over de overname van televisieconcern BSkyB.

Hier ritselt een adder onder het gras. Want de vraag of hij zich heeft bemoeid met deze zakelijke transactie, die door het schandaal nu van de baan is, is de crux in de zaak. Als er wel sprake is geweest van een interventie dan heeft Cameron à la Berlusconi wellicht het beleid doorkruist van de media-autoriteit die monopolievorming moet voorkomen. Die eventuele doodzonde zou niet alleen Cameron treffen maar ook News Corp. De zaak is dus niet voorbij nu het Lagerhuis een hoorzitting en een debat heeft gehouden.

Afgaande op het slechte geheugen van Murdoch en de slome leiding van zijn zoon James – senior weet zich niets te herinneren en junior snapt niet wie al die advocaten heeft betaald – is het mediaconcern een anarchistische puinhoop zonder bestuurlijke hiërarchie.

Maar als blijkt dat Murdoch c.s. zich deze week in het Lagerhuis juist bewust van de domme heeft gehouden, dan zou de affaire kunnen overwaaien naar de Verenigde Staten. De FBI onderzoekt of de tabloids van Murdoch wel zuiver op de graat waren bij de verslaggeving over de nabestaanden van 9/11. En de Amerikaanse media-autoriteit ligt stilletjes op de loer. Als er aanleiding is, zal ze duiken in News Corp dat met Fox, twintigtal lokale tv-zenders en The Wall Street Journal een politieke rol speelt die niet boven elke twijfel is verheven. Het geringste feit kan in de VS dus tot actie leiden. En dat kan uitmonden in een deconfiture van News Corp, het op één na grootste mediaconcern. Behalve de politieke soevereiniteit van Cameron staat dan ook Murdochs bezit op het spel.